menu

Maturity

Maturitní zkoušky (šk. rok 2020/2021)

poslední aktualizace: květen 2021

Jarní termín

Vážení maturanti, pravidla pro konání maturitní zkoušky se s novelou školského zákona a vyhlášky změnila. Níže naleznete nejen všechny oficiální dokumenty, ale hlavně vysvětlení a odpovědi na nejčastější otázky. Pokud by ani to nestačilo, obraťte se na vedení školy, rádi vám pomůžeme.

Vysvětlení změn a FAQ k MZ

1 Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Bližší informace a ukázky jsou na webu maturita.cermat.czDoporučujeme všem studentům zevrubně prostudovat tyto stránky.
Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ.

2 Profilová část maturitní zkoušky

Žáci gymnázií skládají další dvě zkoušky. O formě a nabídce rozhoduje ředitel střední školy. Zkoušky mohou být obecně ústní, písemné, praktické a přípustná je rovněž forma obhajoby maturitní práce, popř. kombinace těchto forem.

Seznam předmětů pro profilovou MZ pro obory 79-41-K/81 a 41 Gymnázium;

Seznam témat pro ústní zkoušku z cizího jazyka (pro šk. rok 2020/21)

Školní seznam literárních děl k mat. zkoušce 2021 s pokyny pro výběr literárních děl

Platná legislativa vyžaduje, aby byl stanoven a zveřejněn seznam literárních děl. Pravidla pro výběr v souladu s katalogem požadavků. Žáci si vybírají z výše zveřejněného seznamu. Žáci odevzdají seznam literárních děl, která si vybrali pro zkoušku, do 31. 3. 2021, na vytváření seznamu je však samozřejmě třeba pracovat již nyní. Žák, který seznam do stanoveného termínu neodevzdá, losuje si u maturitní zkoušky z celé nabídky děl.

Seznam vyplňujte do níže připravené šablony dle připravených pokynů.

Šablona pro seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce

Ukázka správně vyplněné Šablony seznamu literárních děl k ÚMZ z JČ

Maturitní témata pro zkoušky z jednotlivých předmětů.

Témata maturitních prací pro předmět IVT – 2020_2021

Maturitní komise jarní termín 2021 – 2020_2021

Pravidla hodnocení profilové maturitní zkoušky – 2020_2021

Opatření ředitele školy k ústním zkouškám – 2020_2021

Legislativa a odkazy

Právní předpisy– 177/2010 Sb., (Maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., Školský zákon č. 561/2004 Sb.)

Maturitní vyhláška– 177/2010 Sb., v aktuálním znění

Školský zákon § 77 až § 82 – část školského zákona týkající se maturitních zkoušek (znení k 1. 9. 2010).

MŠMT – webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

www.novamaturita.cz – Oficiální web společnosti Cermat věnovaný novám maturitám (především společné části).

Informace k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období šk. roku 2015/2016 a stanovení termínů ústních maturitních zkoušek společné i profilové části. Jmenování komisí (PDF) Termín konání...

Číst dále

Výpisy z DT maturantů

Vážení maturanti, výpisy didaktických testů Vám byly všem odeslány, nicméně je možné, že jste je ještě neobdrželi. Níže najdete vysvětlení CERMAT. Pokud byste se nemohli dočkat, zavolejte, nebo se stavte, výpisy máte u nás...

Číst dále