Den otevřených dveří

Otevření Oranžové učebnyDen otevřených dveří ve školním roce 2014/15 proběhl ve středu 26. listopadu 2014 od 14 do 18 hodin.

Na vaši návštěvu se stejně jako v předchozích letech připravili průvodci z řad žáků naší školy i všichni pedagogové.  V jídelně školy probíhaly informativní schůzky, na nichž se zájemci mohli informovat  o mimoškolních akcích, zahraničních pobytech, přijímacím řízení i průběhu studia na naší škole.

V rámci DODu jsme opět slavnostně otevřeli novou učebnu – tentokrát Oranžovou učebnu určenou pro výuku matematiky s pomocí iPadů. Učebna byla vybudována za podpory Nadace ČEZ. Celý článek

Týden svobody. 25. výročí sametové revoluce na Wichterlově gymnáziu

Wichterlovo gymnázium si v předposledním listopadovém týdnu připomíná události dvacet pět let staré, které by ale rozhodně neměly upadnout v zapomenutí.

Minulou dobu si žáci připomínali na facebookové stránce Retro Wigym, v jejíž režii v pátek 14. 11. proběhl ve škole Retro den (viz článek v Moravskloslezském deníku).

Z iniciativy učitelů historie a studentů naší školy byl dále vytvořen program, jehož součástí byly následující akce: Celý článek

Vítězové 7. ročníku ŠO

Sedmý ročník Šumné Ostravy zná jména vítězů. Dne 6. listopadu Wichterlovo gymnázium přivítalo 35 finalistů, nejlepších řešitelů korespondenčního kola. Tématu letošního ročníku – Ostrava – Evropské město sportu 2014 byly věnovány i nelehké otázky finálového souboje. Na řešitele čekalo pět soutěžních úkolů týkajících se zásadních mezníků sportu v našem městě, významných osobností ostravského sportu i jejich úspěchů. Stejně jako v předchozích ročnícíh si finalisté mohli také vyzkoušet své schopnosti při intepretaci pramenných materiálů. Slavnostní finálový den byl doplněn i setkáními s vzácnými hosty. Z Archivu města Ostravy k nám zavítal Mgr. Jozef Šerka a představil nám unikátní filmový záznam fotbalového ukání mezi SK Moravská Ostrava a rakouským týmem Amateure Wien, které se uskutečnilo 1. května 1924. Zajímavý je výsledek utkání – dle zpráv z českého tisku “fauloval nejprve domácí hráč jednoho z hostů; hráč “Amateure” pak nevybíravými slovy napadl rozhodčího a byl za to vyloučen ze hry. Poté, co odmítl hřiště opustit, byl zápas ukončen (ve 32. minutě 2. poločasu)”. Celý článek

Nejlepší studenti ve Štrasburku

Kde má Wichterlovo gymnázium odloučené pracoviště?
S trochou nadsázky by se dalo říci, že v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Štrasburk a jeho evropské instituce jsou totiž pro studenty Wichterlova gymnázia skutečně šťastné. Chystá se tam už druhá třída, která návštěvu vyhrála v soutěži Euroscola, a nově jsme opět podruhé dostali nabídku vyslat zdarma skupinku nejlepších studentů maturitních ročníků. Tentokrát nám tuto možnost nabídla kancelář europoslance prof. Jana Kellera, který na naší škole v minulosti několikrát přednášel. Celý článek

Nezapomenutelný Berlín

Vybraní žáci Wichterlova gymnázia se v druhém říjnové týdnu letošního školního roku zúčastnili poznávací exkurze do Německa a Berlína.

Exkurze byla zaměřena nejenom jazykovědně, ale i historicky. Žáci měli možnost zdokonalit se v německém jazyce, zejména v jeho konverzaci. Celý článek

Absolventi 2014: 117 vysokoškoláků, přes 70 oborů!

Opět velmi široký rozptyl zaznamenali absolventi (šk. rok 2013/14) Wichterlova gymnázia při přechodu na vysoké školy. Ze 124 absolventů se sedm rozhodlo zdokonalovat jazyk (nebo cestovat) a 117 nastoupilo hned na univerzity. Z toho jeden student hned na dva obory… Věříme, že se bude dařit i těm, kteří se zapsali jen na jeden  ;-) A že je z čeho vybírat! Tradičně jsou však nejzastoupenější fakulty lékařské, stavební, filozofické, ekonomické a právnické. Celý článek

David Duong právem mezi nejlepšími studenty našeho kraje

Student Wichterlova gymnázia David Duong nebude chybět mezi dvaceti pěti oceněnými žáky středních škol Moravskoslezského kraje, kteří ve čtvrtek 30. října převezmou z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové a ředitele KÚ MSK Ing. Tomáše Kotyzy pamětní listy a ceny pro nejúspěšnější studenty našeho kraje.

Pro Wichterlovo gymnázium se jednalo již o šesté ocenění v řadě. V minulých letech byli vybráni Jan Špaček (matematika a informatika), Adam Pokluda (chemie), Barbora Plevová (francouzský jazyk), Petr Paleček (anglický jazyk) a Jaromír Bönish (dějepis). Celý článek

Wigym MatFyz kroužek

Studenti nižšího stupně osmiletého gymnázia, především primy, sekundy a tercie, budou moci i ve školním roce 2014/2015 navštěvovat Fyzikální kroužek, který jsme pro ně připravili ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum. Novinkou pro letošní školní rok je doplnění aktivit kroužku o zajímavé oblasti matematiky tak, aby MatFyz kroužek mohl probíhat každý týden. Účast v obou částech není povinná. Celý článek

Okna vědy dokořán

Wichterlovo gymnázium se stalo partnerem projektu Ostravské univerzity s názvem Okna vědy dokořán. Projekt je zaměřen na práci s talentovanými žáky v přírodních předmětech a na jejich popularizaci.

V současné době spolupracujeme nebo sami řídíme hned několik projektů podpořených Evropskou unií. Mezi ty nejpřínosnější patří zateplení tělocvičen školy (OP Životní prostředí), Naše-Vaše O(st)rava (OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR), Matematika s radostí (OP VK); EU peníze středním školám (OP VK), Podpora přírodovědných předmětů (OP VK) či Kosmické souvislosti (OP VK). Systematicky a dlouhodobě tak vylepšujeme podmínky ke studiu žáků. Celý článek

Wichterlovo gymnázium nejlepší v Moravskoslezském kraji

Wichterlovo gymnázium získalo v programu Excelence středních škol 2013, který vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, první místo v rámci všech středních škol Moravskoslezského kraje. Program porovnává výsledky škol ve vědomostních soutěžích (přírodovědných, jazykových, matematických i humanitních) a motivuje tak učitele v práci s talentovanými žáky a k dalšímu rozvíjení vědomostí a dovedností těchto žáků.  Celý článek

Další stránka »