Den otevřených dveří

Otevření Oranžové učebny

Děkujeme všem za návštěvu, snad jste měli pocit, že dveře jsou dost otevřené :)

A kdyby Vám bylo smutno, stále se můžete hlásit do přípravných kurzů.

Celý článek

Pilotujeme ilustrační testy pro letošní přijímací zkoušky

Od letošního školního roku budou uchazeči o studium na středních školách MS kraje skládat jednotné přijímací zkoušky z jazyka českého a z matematiky. Naše gymnázium bylo (spolu s dalšími školami) pověřeno společností CERMAT pilotováním ilustračních testů z matematiky pro uchazeče o čtyřleté a šestileté studium na SŠ. Celý článek

Wigym má nového ředitele

Dne 6. ledna se pedagogický sbor sešel k mimořádné schůzi, kterou zahájili náměstkyně hejtmana kraje pro oblast školství Mgr. Věra Palková a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Libor Lenčo. Oba v úvodu svého vystoupení poděkovali kolektivu Wichterlova gymnázia za práci v minulých letech a konstatovali, že pod vedením  dosavadního ředitele PaedDr. Antonína Balnara, PhD. dosáhla škola velmi dobrých výsledků. Celý článek

Veselé Vánoce!

Děkujeme bývalému panu řediteli za obětavost, profesorům za trpělivost, žákům za píli, rodičům za pevnou ruku, paní ekonomce a paní účetní za spořivost, paní personalistce za důslednost, paní školnici a panu údržbáři za šikovnost, paní recepční za každodenní úsměv, uklízečkám za neúnavnost, počasí za proměnlivost a zákonodárcům za talent kopírovat počasí.

Přejeme všem takové Vánoce, jaké by chtěli mít. Šťastné a veselé, ale klidně i ztřeštěné a neobvyklé. Vždyť nejtepleji prý dnes bylo v Lednici :)

3.C v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Zatímco ostatní třídy se pilně učily, 3. C se vydala zkoumat evropská města. Cesta to nebyla jednoduchá. Bylo zapotřebí vytvořit krásnou fotku s logem EU, získat nejvíce “lajků” na Facebooku a vyhrát soutěž Euroscola, perfektně vše zorganizovat a po ledovkou pokrytých cestách v pondělí 1. 12. 2014 dojet až na místo určení. Celý článek

Ples Wichterlova gymnázia

V adventní době myslíme všichni na blížící se Vánoce. Ty ale nejen rychle přijdou, ale ještě rychleji uběhnou a leden nám připraví náročné období písemek a zkoušení. Můžeme se tedy na něj těšit? Ale ano! Začíná totiž také plesová sezóna; a na tu se již připravujeme! Celý článek

Týden svobody. 25. výročí sametové revoluce na Wichterlově gymnáziu

Wichterlovo gymnázium si v předposledním listopadovém týdnu připomíná události dvacet pět let staré, které by ale rozhodně neměly upadnout v zapomenutí.

Minulou dobu si žáci připomínali na facebookové stránce Retro Wigym, v jejíž režii v pátek 14. 11. proběhl ve škole Retro den (viz článek v Moravskloslezském deníku). Celý článek

Nezapomenutelný Berlín

Vybraní žáci Wichterlova gymnázia se v druhém říjnové týdnu letošního školního roku zúčastnili poznávací exkurze do Německa a Berlína.

Exkurze byla zaměřena nejenom jazykovědně, ale i historicky. Žáci měli možnost zdokonalit se v německém jazyce, zejména v jeho konverzaci. Celý článek

David Duong právem mezi nejlepšími studenty našeho kraje

Student Wichterlova gymnázia David Duong nechyběl mezi dvaceti pěti oceněnými žáky středních škol Moravskoslezského kraje, kteří ve čtvrtek 30. října převzali z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové a ředitele KÚ MSK Ing. Tomáše Kotyzy pamětní listy a ceny pro nejúspěšnější studenty našeho kraje. Celý článek

Absolventi 2014: 117 vysokoškoláků, přes 70 oborů!

Opět velmi široký rozptyl zaznamenali absolventi (šk. rok 2013/14) Wichterlova gymnázia při přechodu na vysoké školy. Ze 124 absolventů se sedm rozhodlo zdokonalovat jazyk (nebo cestovat) a 117 nastoupilo hned na univerzity. Z toho jeden student hned na dva obory… Věříme, že se bude dařit i těm, kteří se zapsali jen na jeden  ;-) A že je z čeho vybírat! Tradičně jsou však nejzastoupenější fakulty lékařské, stavební, filozofické, ekonomické a právnické. Celý článek