Šumná Ostrava míří do finále

Korespondenčního kola 7. ročníku Šumné Ostravy se zúčastnili zástupci 15 základních a středních škol. Letošní téma soutěže – “Ostrava – Evropské město sportu” oslovilo rekordní  počet žáků. S potěšením jsme konstatovali, že se do letošního ročníku zapojili i žáci z Havířova, Bílovce nebo z Klimkovic. Soutěžní porota ŠO vyhodnotila všech 142 řešení a vybrala 36 soutěžících, kteří postupují do finále ŠO. Celý článek

Absolventi 2014: 117 vysokoškoláků, přes 70 oborů!

Opět velmi široký rozptyl zaznamenali absolventi (šk. rok 2013/14) Wichterlova gymnázia při přechodu na vysoké školy. Ze 124 absolventů se sedm rozhodlo zdokonalovat jazyk (nebo cestovat) a 117 nastoupilo hned na univerzity. Z toho jeden student hned na dva obory… Věříme, že se bude dařit i těm, kteří se zapsali jen na jeden  ;-) A že je z čeho vybírat! Tradičně jsou však nejzastoupenější fakulty lékařské, stavební, filozofické, ekonomické a právnické. Celý článek

David Duong právem mezi nejlepšími studenty našeho kraje

Student Wichterlova gymnázia David Duong nebude chybět mezi dvaceti pěti oceněnými žáky středních škol Moravskoslezského kraje, kteří ve čtvrtek 30. října převezmou z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové a ředitele KÚ MSK Ing. Tomáše Kotyzy pamětní listy a ceny pro nejúspěšnější studenty našeho kraje.

Pro Wichterlovo gymnázium se jednalo již o šesté ocenění v řadě. V minulých letech byli vybráni Jan Špaček (matematika a informatika), Adam Pokluda (chemie), Barbora Plevová (francouzský jazyk), Petr Paleček (anglický jazyk) a Jaromír Bönish (dějepis). Celý článek

Nejlepší studenti do Štrasburku

Kde má Wichterlovo gymnázium odlučené pracoviště? S trochou nadsázky by se dalo říci, že v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Za poslední čtyři roky tam již počtvrté pojede skupina studentů naší školy. Tentokrát nám tuto možnost nabídla kancelář europoslance prof. Jana Kellera, který na naší škole v minulosti několikrát přednášel. Celý článek

Wigym MatFyz kroužek

Studenti nižšího stupně osmiletého gymnázia, především primy, sekundy a tercie, budou moci i ve školním roce 2014/2015 navštěvovat Fyzikální kroužek, který jsme pro ně připravili ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum. Novinkou pro letošní školní rok je doplnění aktivit kroužku o zajímavé oblasti matematiky tak, aby MatFyz kroužek mohl probíhat každý týden. Účast v obou částech není povinná. Celý článek

Nadace ČEZ podpořila Wichterlovo gymnázium

Nadace ČEZ patří mezi ty instituce, které se snaží pomáhat v rozvoji a v podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Proto letos už počtvrté dala možnost středním školám z celé ČR soutěžit o tzv. Oranžovou učebnu. Mezi patnáct škol, které měly v končícím školním roce nejlepší výsledky svých studentů v krajských kolech Fyzikální a Matematické olympiády, se dostalo i naše gymnázium. A právě naše škola díky šikovnosti studentů  nadační příspěvek 200 000 Kč získala!  ;-)   Celý článek

Okna vědy dokořán

Wichterlovo gymnázium se stalo partnerem projektu Ostravské univerzity s názvem Okna vědy dokořán. Projekt je zaměřen na práci s talentovanými žáky v přírodních předmětech a na jejich popularizaci.

V současné době spolupracujeme nebo sami řídíme hned několik projektů podpořených Evropskou unií. Mezi ty nejpřínosnější patří zateplení tělocvičen školy (OP Životní prostředí), Naše-Vaše O(st)rava (OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR), Matematika s radostí (OP VK); EU peníze středním školám (OP VK), Podpora přírodovědných předmětů (OP VK) či Kosmické souvislosti (OP VK). Systematicky a dlouhodobě tak vylepšujeme podmínky ke studiu žáků. Celý článek

Hallo Berlín – aktualizováno!!!

Naše gymnázium pořádá pro své studenty podzimní zájezd do Berlína, evropské metropole. Týdenní exkurze se uskuteční začátkem října 2014 a studentům nabízí seznámení se s nejvýznamnějšími pamětihodnosti bývalého západního a východního Berlína (např. Kurfürstendamm, Checkpoint Charlie, KaDeWe,Braniborskou bránu, Říšský sněm, Alexandrovo náměstí s televizní věží, třídu Unter den Linden atd.), současného moderního Berlína, jako je Sony centrum nebo Postupimské náměstí.

Celý článek

Wichterlovo gymnázium nejlepší v Moravskoslezském kraji

Wichterlovo gymnázium získalo v programu Excelence středních škol 2013, který vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, první místo v rámci všech středních škol Moravskoslezského kraje. Program porovnává výsledky škol ve vědomostních soutěžích (přírodovědných, jazykových, matematických i humanitních) a motivuje tak učitele v práci s talentovanými žáky a k dalšímu rozvíjení vědomostí a dovedností těchto žáků.  Celý článek

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro Wichterlovo gymnázium

Je nám ctí informovat všechny zaměstnance a partnery školy, že Wichterlovo gymnázium získalo v pátém ročníku Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost první místo v kategorii “Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“.

Z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka převzal jménem vedení gymnázia ocenění ředitel školy Antonín Balnar. Gratulujeme všem zaměstnancům školy, kteří si takové ocennění jistě za dlouhodobě vynikající výsledky své práce zaslouží! Celý článek