Nominace na cenu České hlavičky – Genus

Ve dnech 19. - 21. 6. 2015 proběhlo v Praze celostátní kolo soutěže SOČ. Naše studentka Anna Korytářová se v silné konkurenci rozhodně neztratila – obsadila ve své kategorii krásné 5. místo a dostala zvláštní cenu: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus.

Gratulujeme!

Materiály pro nové studenty

V pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. 2015 proběhly informační schůzky pro rodiče nových žáků. Na schůzkách jsme rodičům předali následující materiály:

1. A – osmiletý obor, ŠVP Mluvíme anglicky – tř. učitel Mgr. Marcela Zezulková (zezulkova@wigym.cz)

Informační brožura (pdf)

Pokyny pro adaptační kurz (pdf)

1. B – osmiletý obor, ŠVP Matematika a příroda – tř. učitel Mgr. Ivana Lipinová (lipinova@wigym.cz)

Informační brožura (pdf)

Pokyny pro adaptační kurz (pdf)

 

1. C – čtyřletý obor – tř. učitel Mgr. Irena Šefčíková (sefcikova@wigym.cz)

Informační brožura (pdf)

Pokyny pro adaptační kurz (pdf)

1. D – čtyřletý obor – tř. učitel Mgr. Lucie Piková (pikova@wigym.cz)

Informační brožura (pdf)

Pokyny pro adaptační kurz (pdf)

 

Úspěch se stal tradicí!

Tak směle lze okomentovat klání 4 našich žáků ze VIIa, kteří se zúčastnili třídenního finále Ekonomicko-manažerské olympiády pořádané Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně. V předkole olympiády se z původních 2082 soutěžících probojovali mezi 52 nejlepších.

A výsledek? Martin Vavera 7. – 8. místo, Hoang Doan 9. místo, Michal Kolář 15. místo a František Koubek 17. místo. Jinými slovy – všichni kromě tohoto skvělého umístění jsou spolu s 26 ostatními přijati ke studiu na hostitelské fakultě v akademickém roce 2016/2017 bez přijímacího řízení.

K tomuto úspěchu všem srdečně blahopřejeme! Za 7 ročníků konání této soutěže je k tomu důvod již popáté.

Celý článek

Stavíme “Stavby budoucnosti”

Studenti semináře z deskriptivní geometrie se během tohoto školního roku zapojili do soutěže v modelování domů splňujících vizi bydlení budoucnosti. Celý projekt s názvem “Stavby budoucnosti” probíhal ve spolupráci s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava, kde rovněž 10. června 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.

Celý článek

Tradiční závěr školního roku – Jarmark a Burza učebnic

Ve pondělí 29. června 2015 se od 9 do 12 hodin uskuteční dvě oblíbené akce spjaté s koncem školního roku. Školní Jarmark proběhne na školním hřišti a Burza učebnic v učebně chemie. Srdečně zveme nejen současné studenty, ale i ty budoucí a bývalé.

Výtěžek Jarmarku pořádající Občanské sdružení Okna poukáže tradičně na dobročinné účely. Celý článek

Postup do celostátního kola SOČ

Vysoká škola báňská se v úterý 12. 5. 2015 stala dějištěm krajského kola SOČ. Wichterlovo gymnázium bylo reprezentováno dvěma pracemi, a obě se umístily na stupních vítězů!

Marie Lachendrová (2. D) obsadila třetí místo v soutěžním oboru č. 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se soutěžní prací “Hejda – trubadúr smrti”.

Anna Korytářová (5. A) pak v silné konkurenci zvítězila v soutěžním oboru č. 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie s prací “Audionahrávky hry na violoncello jako pomůcka ve výuce akustiky na středních školách”. Anna postupuje do celostátního kola, které se uskuteční v Praze ve dnech 19. - 21. 6. 2015.

Oběma děvčatům gratulujeme a Anně budeme držet palce do dalšího klání.

Diplom

Úspěch v celorepublikové německé soutěži

Dne 13. dubna 2015 se Tomáš Mikeska z 3. A zúčastnil celorepublikového kola soutěže v německé konverzaci, která se uskutečnila v Praze na Goethe Institutu. V silné konkurenci, v rámci nižší kategorie, nakonec obsadil velmi pěkné 7. místo.

Tomášovi upřímně gratulujeme a věříme, že naší školu bude reprezentovat i v dalších ročnících této soutěže.

Postup do ústředního kola OČJ!

Středisko volného času na Ostrčilově ulici se stalo 13. dubna dějištěm krajského kola 41. ročníku Olympiády v českém jazyce. Naše pozornost byla upřena na první věkovou kategorii, v níž nás reprezentovala Mariana Ochodková. Jaké byly její šance na postup do ústředního kola soutěže? Stručně si zrekapitulujme její dosavadní postup jednotlivými koly češtinářského klání. Do okresního kola soutěže sice postoupila z druhého místa, ale v něm dokázala porazit všech 101 soupeřů a suverénně se probojovala do kola krajského. Tam pak na  Marianu čekalo osmnáct nejlepších češtinářských  talentů Moravskoslezského kraje. Jak si v něm naše reprezentantka vedla? Výsledková listina mluví za vše: Mariana Ochodková si 1. místem vybojovala postup do ústředního kola Olympiády v českém jazyce! K tomuto famóznímu úspěchu Marianě srdečně blahopřejeme a přejeme jí hodně úspěchů v celostátním kole soutěže. 

Ovládli jsme krajská kola Prezentiády!

prezentiada logoPrezentiáda+ je týmová soutěž v projektové tvorbě pro dvou až tříčlenné týmy, jejíž motivací je ve studentech podpořit “zdravé sebevědomí, odvahu a vzájemnou spolupráci”. A naši studenti prokázali, že jim nic z uvedeného nechybí!
V krajských kolech kategorií ZŠ a SŠ, která se konala 9. a 10. 4. 2015, se totiž na nejvyšších příčkách umístily právě týmy Wichterlova gymnázia Celý článek

Postup do národního kola ČLO

Česká lingvistická olympiáda si za pouhé čtyři roky své existence vybudovala dobrou reputaci a  nedostatku zvídavých mladých lingvistů se nemusí obávat. Každoročně se nejen na Wigymu najdou studenti, kteří se snaží přijít na kloub tomu, jak např. fungují gramatické konstrukce v jiných, pro nás exotických, jazycích, jako jsou ugaritšina, chetitština, tocharština nebo estonština.

Do regionálního kola soutěže, které se uskutečnilo 27. února 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se zúčastnilo pět našich reprezentantů: Vítězslav Uvíra, Lenka Dobešová, Pavel Gajdušek, Lukáš Prokop a Michal Šamo. Dva z nich si vybojovali účast v národním kole ČLO, které se uskuteční (pravděpodobně) dne 27. dubna na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Postupujícími jsou Lenka Dobešová a Pavel Gajdušek ze 7. A. Blahopřejeme! Celý článek