Předměty

Anglický jazyk Biologie Český jazyk Dějepis Francouzský jazyk Fyzika Hudební výchova
Výtvarná výchova Chemie IVT Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk
Tělesná výchova Základy společenských věd Zeměpis

Zajímají-li vás podrobnosti o nejdůležitějších předmětech, které se na Wichterlově gymnáziu vyučují, stačí si vybrat z nabídky v pravé části obrazovky. Na stránkách naleznete seznam vyučujících, seznam doporučené literatury, úspěchy žáků, informace a akcích, soutěžích a exkurzích, volitelné semináře, které připravují učitelé daného předmětu, a další zajímavosti.

AKTUALITY – AKCE – NOVINKY

Výběr seminářů pro školní rok 2017/2018 (...)

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czNastal čas začít se trochu profilovat a vybrat si/vyzkoušet si obor, kterému byste se chtěli věnovat trochu více. Pod odkazy níže najdete nabídku seminářů, ze kterých si v prvním kole můžete libovolně vybírat. Na základě vašeho zájmu vybereme ty, které se příští rok otevřou, a z tohoto druhého, mnohem kratšího seznamu si budete vybírat v druhém kole. Při výběru myslete, prosím, na následující:

 • seminář neslouží jako příprava k maturitě, je to možnost, jak nahlédnout mnohem hloběji do konkrétní oblasti v daném oboru;
 • semináře často vycházejí z požadavků univerzit;
 • semináře jsou převážně jednoleté, abyste je příští rok mohli případně změnit.
Před vyplněním formuláře si vyžádejte od třídního učitele své osobní číslo. To slouží k tomu, aby seminář nemohl někdo vybrat za Vás. Nabídka seminářů pro letošní třetí ročníky a septimu. Online formulář pro výběr semináře - třetí ročníky a septima Nabídka seminářů pro letošní druhé ročníky a sextu. Online formulář pro výběr semináře - druhé ročníky a sexta.  

Termíny komisionálních zkoušek za 2. pololetí 2015/16 (...)

Termíny zkoušek v náhradním termínu a opravných zkoušek za 2. pololetí 2015/2016 jsou k dispozici přes aplikaci Bakaláři, případně na sekretariátu školy.  

Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017 (...)

Aktualizovaná nabídka seminářů vznikla na základě zájmu žáků v prvním kole volby. Nabídka seminářů - 2. kolo
Pokyny k vyplnění dotazníku - 2. kolo Dotazník je nutné vyplnit nejpozději do středy 8. dubna 14:00. Dotazník pro žáky druhých ročníku a sexty. Dotazník pro žáky třetích ročníků a septimy.          

Meteorologická stanice na WIGYMU (...)

Sofistikované měřící přístroje nejsou v dnešní době k použití jen pro vědce, stále více se dostávají do domácností či škol. Od listopadu 2015 se na Wigymu nachází nenápadná, ale cenná data poskytující soustava měřících modulů, dohromady vytvářející meteorologickou stanici Netatmo. Informace z ní jsou přes wifi zobrazovány na internetu či v aplikaci chytrých telefonů a ipadů. Proč jsme to zřídili? Naše škola, stejně jako Moravskoslezský kraj (zřizovatel školy, poskytovatel dotace), podporuje inovaci výuky. Takže data z různých míst školy o teplotě, vlhkosti, koncentraci oxidu uhličitého, srážkách či míře hluku budou učitelé, resp. studenti, používat v různých předmětech.  
    Akce je realizována za podpory Moravskoslezkého kraje, který poskytl příspěvek na pořízení meteostanice a dalšího vybavení potřebného k monitorování kvality ovzduší.

Krajské kolo konverzační soutěže v Aj (...)

V krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce jsme měli svou naději - Terezu Novotnou z kvarty A. Když zvítězila v okresním kole, byli jsme zvědaví, jak si povede dále. S radostí vám teď oznamujeme, že byla velmi úspěšná - přivezla bronz! Moc blahopřejeme ke třetímu místu a věříme, že na sobě bude i v budoucnu pracovat a stane se inspirací pro své spolužáky. Terezko, jen tak dále!  
Archiv kategorie Předměty

Výpis článků z kategorie: 'Předměty'

Výběr seminářů pro školní rok 2017/2018

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czNastal čas začít se trochu profilovat a vybrat si/vyzkoušet si obor, kterému byste se chtěli věnovat trochu více. Pod odkazy níže najdete nabídku seminářů, ze kterých si v prvním kole můžete libovolně vybírat. Na základě vašeho zájmu vybereme ty, které se příští rok otevřou, a z tohoto druhého, mnohem kratšího seznamu si budete vybírat v druhém kole. Při výběru myslete, prosím, na následující:

 • seminář neslouží jako příprava k maturitě, je to možnost, jak nahlédnout mnohem hloběji do konkrétní oblasti v daném oboru;
 • semináře často vycházejí z požadavků univerzit;
 • semináře jsou převážně jednoleté, abyste je příští rok mohli případně změnit.

Před vyplněním formuláře si vyžádejte od třídního učitele své osobní číslo. To slouží k tomu, aby seminář nemohl někdo vybrat za Vás.

Nabídka seminářů pro letošní třetí ročníky a septimu.

Online formulář pro výběr semináře – třetí ročníky a septima

Nabídka seminářů pro letošní druhé ročníky a sextu.

Online formulář pro výběr semináře – druhé ročníky a sexta.

 

Termíny komisionálních zkoušek za 2. pololetí 2015/16

Termíny zkoušek v náhradním termínu a opravných zkoušek za 2. pololetí 2015/2016 jsou k dispozici přes aplikaci Bakaláři, případně na sekretariátu školy.

 

Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017

Aktualizovaná nabídka seminářů vznikla na základě zájmu žáků v prvním kole volby.

Nabídka seminářů – 2. kolo


Pokyny k vyplnění dotazníku – 2. kolo

Dotazník je nutné vyplnit nejpozději do středy 8. dubna 14:00.

Dotazník pro žáky druhých ročníku a sexty.

Dotazník pro žáky třetích ročníků a septimy.

 

 

 

 

 

Meteorologická stanice na WIGYMU

Sofistikované měřící přístroje nejsou v dnešní době k použití jen pro vědce, stále více se dostávají do domácností či škol.

Od listopadu 2015 se na Wigymu nachází nenápadná, ale cenná data poskytující soustava měřících modulů, dohromady vytvářející meteorologickou stanici Netatmo. Informace z ní jsou přes wifi zobrazovány na internetu či v aplikaci chytrých telefonů a ipadů.

Proč jsme to zřídili? Naše škola, stejně jako Moravskoslezský kraj (zřizovatel školy, poskytovatel dotace), podporuje inovaci výuky. Takže data z různých míst školy o teplotě, vlhkosti, koncentraci oxidu uhličitého, srážkách či míře hluku budou učitelé, resp. studenti, používat v různých předmětech.

 


 

 

Akce je realizována za podpory Moravskoslezkého kraje, který poskytl příspěvek na pořízení meteostanice a dalšího vybavení potřebného k monitorování kvality ovzduší.

Krajské kolo konverzační soutěže v Aj

V krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce jsme měli svou naději – Terezu Novotnou z kvarty A. Když zvítězila v okresním kole, byli jsme zvědaví, jak si povede dále. S radostí vám teď oznamujeme, že byla velmi úspěšná – přivezla bronz! Moc blahopřejeme ke třetímu místu a věříme, že na sobě bude i v budoucnu pracovat a stane se inspirací pro své spolužáky. Terezko, jen tak dále!

 

Seznam volitelných seminářů – 2. kolo výběru

 

Vážení žáci 2. a 3. ročníků,na základě Vaší první volby byl vytvořen seznam seminářů pro druhé kolo výběru s rozdělením do bloků. Svou volbu opatřenou podpisem odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 13.3.

Nabídka seminářů pro druhé kolo

 

Nabídka seminářů pro 3. ročník 2015/2016

Nabídka seminářů pro 4. ročník 2015/2016

Student Scientific Conference

Influenza, Ancient Olympic Games nebo Life in Medieval Era. Tato a mnohá další témata se stala předmětem zájmu studentů tercie a kvarty našeho gymnázia a našich hostů ze základních škol na každoroční Studentské vědecké konferenci. Svými skvělými jazykovými a prezentačními dovednosti nejen potěšili, ale i potrápili učitelsko-studentskou porotu, která se po dlouhé diskusi rozhodla udělit ceny takto:

 1. místo: Tomáš Mikeska, Samuel Noskievič (3. A) – Life in Medieval Era
 2. místo: Lukáš Dostalík, Lucie Musialová (ZŠ J. Šoupala) – The Earth
 3. místo: Kateřina Plevová, Martina Palkovská (3. A) – Jean-Paul Gaultier

Speciální cena poroty: Matěj Rösner (3. A) – Alan Turing a Petr Mátl (4. A) – Ancient Olympic Games

Neméně složité to měla i porota vyšší kategorie. Mnohé výkony prezentujících působily opravdu profesionálně, a zatímco přítomní vyučující potěšeně pokyvovali hlavami, přihlížející kolegové studenti spolu s prezentujícími rozvíjeli mnohdy velmi zajímavé a podnětné diskuse. Výsledková listina vypadá takto:

 1. místo: Filip Ječmínek (6. A) – Youtube
 2. místo: Hoang Doan (7. A) – Productivity
 3. místo: Anna Korytářová – What Will Replace Antibiotics

Speciální cena poroty: František Koubek (7. A) – The Perks of Having a Hobby

Jsme moc rádi, že kromě účastníků a vyučujících ze základních škol naše pozvání přijaly i zástupkyně Ostravské univerzity; prezentující čerstvá absolventka  Mgr. Irena Rozsypalová a Mgr. Renáta Tomášková, Dr. Doufáme, že budeme i nadále pokračovat ve spolupráci a propojení všech tří vyučujících stupňů a našim výhercům vyšší kategorie přejeme mnoho štěstí a odvahy při reprezentaci Wichterlova gymnázia na Vědecké konferenci OU.

Okna vědy dokořán

Wichterlovo gymnázium se stalo partnerem projektu Ostravské univerzity s názvem Okna vědy dokořán. Projekt je zaměřen na práci s talentovanými žáky v přírodních předmětech a na jejich popularizaci.

V současné době spolupracujeme nebo sami řídíme hned několik projektů podpořených Evropskou unií. Mezi ty nejpřínosnější patří zateplení tělocvičen školy (OP Životní prostředí), Naše-Vaše O(st)rava (OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR), Matematika s radostí (OP VK); EU peníze středním školám (OP VK), Podpora přírodovědných předmětů (OP VK) či Kosmické souvislosti (OP VK). Systematicky a dlouhodobě tak vylepšujeme podmínky ke studiu žáků. Celý článek »

Wichterlovo gymnázium nejlepší v Moravskoslezském kraji

Wichterlovo gymnázium získalo v programu Excelence středních škol 2013, který vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, první místo v rámci všech středních škol Moravskoslezského kraje. Program porovnává výsledky škol ve vědomostních soutěžích (přírodovědných, jazykových, matematických i humanitních) a motivuje tak učitele v práci s talentovanými žáky a k dalšímu rozvíjení vědomostí a dovedností těchto žáků.  Celý článek »

Nabídka seminářů pro školní rok 2014/15

Žáci druhých a třetích ročníků (vč. sexty a septim) si mohou vybírat z nabídky seminářů pro příští školní rok. Seznam předmětů se bude postupně upravovat dle zájmu našich studentů. Jistě si vyberou milovníci jazyků, humanitních, technických i přírodovědných oborů.

Celý článek »

Další stránka »