Předměty

Anglický jazyk Biologie Český jazyk Dějepis Francouzský jazyk Fyzika Hudební výchova
Výtvarná výchova Chemie IVT Matematika Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk
Tělesná výchova Základy společenských věd Zeměpis

Zajímají-li vás podrobnosti o nejdůležitějších předmětech, které se na Wichterlově gymnáziu vyučují, stačí si vybrat z nabídky v pravé části obrazovky. Na stránkách naleznete seznam vyučujících, seznam doporučené literatury, úspěchy žáků, informace a akcích, soutěžích a exkurzích, volitelné semináře, které připravují učitelé daného předmětu, a další zajímavosti.

AKTUALITY – AKCE – NOVINKY

Výběr seminářů pro školní rok 2017/2018 (...)

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czNastal čas začít se trochu profilovat a vybrat si/vyzkoušet si obor, kterému byste se chtěli věnovat trochu více. Pod odkazy níže najdete nabídku seminářů, ze kterých si v prvním kole můžete libovolně vybírat. Na základě vašeho zájmu vybereme ty, které se příští rok otevřou, a z tohoto druhého, mnohem kratšího seznamu si budete vybírat v druhém kole. Při výběru myslete, prosím, na následující:

  • seminář neslouží jako příprava k maturitě, je to možnost, jak nahlédnout mnohem hloběji do konkrétní oblasti v daném oboru;
  • semináře často vycházejí z požadavků univerzit;
  • semináře jsou převážně jednoleté, abyste je příští rok mohli případně změnit.
Před vyplněním formuláře si vyžádejte od třídního učitele své osobní číslo. To slouží k tomu, aby seminář nemohl někdo vybrat za Vás. Nabídka seminářů pro letošní třetí ročníky a septimu. Online formulář pro výběr semináře - třetí ročníky a septima Nabídka seminářů pro letošní druhé ročníky a sextu. Online formulář pro výběr semináře - druhé ročníky a sexta.  

Termíny komisionálních zkoušek za 2. pololetí 2015/16 (...)

Termíny zkoušek v náhradním termínu a opravných zkoušek za 2. pololetí 2015/2016 jsou k dispozici přes aplikaci Bakaláři, případně na sekretariátu školy.  

Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017 (...)

Aktualizovaná nabídka seminářů vznikla na základě zájmu žáků v prvním kole volby. Nabídka seminářů - 2. kolo
Pokyny k vyplnění dotazníku - 2. kolo Dotazník je nutné vyplnit nejpozději do středy 8. dubna 14:00. Dotazník pro žáky druhých ročníku a sexty. Dotazník pro žáky třetích ročníků a septimy.          

Meteorologická stanice na WIGYMU (...)

Sofistikované měřící přístroje nejsou v dnešní době k použití jen pro vědce, stále více se dostávají do domácností či škol. Od listopadu 2015 se na Wigymu nachází nenápadná, ale cenná data poskytující soustava měřících modulů, dohromady vytvářející meteorologickou stanici Netatmo. Informace z ní jsou přes wifi zobrazovány na internetu či v aplikaci chytrých telefonů a ipadů. Proč jsme to zřídili? Naše škola, stejně jako Moravskoslezský kraj (zřizovatel školy, poskytovatel dotace), podporuje inovaci výuky. Takže data z různých míst školy o teplotě, vlhkosti, koncentraci oxidu uhličitého, srážkách či míře hluku budou učitelé, resp. studenti, používat v různých předmětech.  
    Akce je realizována za podpory Moravskoslezkého kraje, který poskytl příspěvek na pořízení meteostanice a dalšího vybavení potřebného k monitorování kvality ovzduší.

Krajské kolo konverzační soutěže v Aj (...)

V krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce jsme měli svou naději - Terezu Novotnou z kvarty A. Když zvítězila v okresním kole, byli jsme zvědaví, jak si povede dále. S radostí vám teď oznamujeme, že byla velmi úspěšná - přivezla bronz! Moc blahopřejeme ke třetímu místu a věříme, že na sobě bude i v budoucnu pracovat a stane se inspirací pro své spolužáky. Terezko, jen tak dále!  
Archiv kategorie Předměty