Spolupracujeme

Wichterlovo gymnázium je škola, která má jak tradici, tak vizi rozvoje do budoucna. Proto se aktivně zapojujeme do vyhlášených projektů a grantových schémat.

Protože dobrá škola má být výchovně-vzdělávací institucí, i Wichterlovo gymnázium dlouhodobě spolupracujeme s různými partnery. Tím nejdůležitějším jsou OKNA – spolek při Wichterlově gymnáziu. Ve výkonné radě jsou zastoupeni učitelé i žáci školy.

Aby bylo studium na naší škole pro žáky maximálně prospěšné, spolupracujeme s mnoha školami. Ty vysoké zastupuje především Ostravská univerzita a Univerzita Karlova,  jejichž jsme fakultní školou, Vysoká škola báňská-Technická univerzita v Ostravě a brněnská Masarykova univerzita. Na druhou stranu i my oslovujeme mnoho základních škol nejen z Ostravska, ale i Hlučínska a Novojičínska. Spádová oblast našeho gymnázia se neustále zvětšuje a naší snahou je vytvořit nově přijatým žákům takové podmínky, aby vstupovali do známého prostředí a jejich přestup na nový typ školy byl bezproblémový.

V roce 2015 jsme se aktivně zapojili také do kampaně Svazu průmyslu a dopravy ČR s názvem Rok průmyslu a obchodu. Více informací o kampani najdete na stránkách www.rokprumyslu.eu.

Naši žáci nejsou ke svému okolí lhostejní a snaží se dle svých možností pomáhat. Wichterlovo gymnázium a OS OKNA spolupracují se společnostmi Člověk v tísni a ADRA. Žáci školy pomáhají při sbírkách Bílá pastelka, Světluška, Den boje proti AIDS, Den boje proti rakovině atd.

Poděkování patří i finančním partnerům školy. Mezi nejdůležitější patří díky vyhlašovaným grantům a poskytnutým dotacím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Moravskoslezký kraj (zřizovatel školy), Statutární město Ostrava, obec Poruba a Jednota českých matematiků a fyziků.

V letech 2009-10 jsme se aktivně zapojili do projektu „Ostrava 2015 – kandidát na titul Evropské hlavní město kultury“.