Přípravné kurzy

Jarní přípravné kurzy pro žáky základních škol

7. února až 4. dubna 2017

(úterý 6. 3. kurzy nebudou – Jarní prázdniny)


Od září 2017 budeme otevírat dvě všeobecné třídy pro žáky devátých tříd základních škol a dvě primy pro žáky pátých tříd základních škol!

Jedna prima bude mít jako jediná v Moravskoslezském kraji (či v rámci ostravských ZŠ) posílenou výuku matematiky a přírodních předmětů. Ve druhé přidáme angličtinu. 

Podrobnosti o nových oborech prim na samostatné stránce.


Kurzy jsou určeny pro žáky pátých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jsou připraveny pro předměty:

 český jazyk (8 lekcí á 45 minut)

matematika (8 lekcí á 45 minut)

Maximální počet dětí v jedné skupině je dvacet. Kurzy se budou konat v budově Wichterlova gymnázia na ulici Čs. exilu 669 a budou je vést pouze učitelé našeho gymnázia.

Cena jednoho předmětu je 700 Kč (8 x 45 min).

Při současném objednání obou předmětů je cena 1 100 Kč.

Podmínkou účasti na kurzu je odeslání závazné přihlášky na mail szurmanova@wigym.cz a zaplacení kurzovného převodem na účet školy (Komerční banka, č. ú. 54737761/0100; variabilní symbol = rodné číslo žáka). Přihlášky přijímáme pouze do 31. ledna 2017! Po předchozí domluvě s ekonomkou školy je možná i platba v hotovosti.

 

Připravujte se systematicky a kvalitně! Wichterlovo gymnázium dlouhodobě díky výsledkům studentů dokazuje kvalitu své výuky. Jsme nejstarší gymnázium v Porubě. Po světě chodí a studuje více než 8 500 našich absolventů. Třeba rektor VŠB-TU Ivo Vondrák, ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, chirurg MUDr. Bohdan Pomahač, ostravský bard Jarek Nohavica nebo třeba deset našich učitelů.  😯