menu

Přípravné kurzy

Podzimní přípravné kurzy pro žáky základních škol budou v probíhat v

úterky od 12. října 2021 do 7. prosince 2021 vždy od 15:15

Přihlášky přijímáme do 5. října (příjem přihlášek byl ukončen).

Kurzy se nebudou konat v úterý 26. října. Počet míst je omezen. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti školy rozhoduje datum a čas podání přihlášky.

V případě nepříznivé epidemiologické situace kurzy (nebo jejich část) NEBUDOU probíhat distanční formou. Poměrná část kurzovného se vrátí.


Kurzy jsou určeny pro žáky pátých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a jsou připraveny pro předměty:

 český jazyk (8 lekcí á 45 minut)

matematika (8 lekcí á 45 minut)

Maximální počet dětí v jedné skupině je dvacet. Kurzy se budou konat v budově Wichterlova gymnázia na ulici Čs. exilu 669 a budou je vést pouze učitelé našeho gymnázia.

Cena jednoho předmětu je 750 Kč (8 x 45 min).

Při současném objednání obou předmětů je cena 1 200 Kč.

Elektronická přihláška pro žáky 5. tříd

Elektronická přihláška pro žáky 9. tříd


 V letošním roce navíc nabízíme zájemcům z řad žáků základních škol dva kroužky ZDARMA. Jedná se o

1. Kroužek Badatelská výuka přírodovědných předmětů – pro žáky 5. tříd ZŠ

Badatelský kroužek pro žáky pátých tříd ZŠ. Náplní kroužku budou badatelsky vedené workshopy z oblasti přírodních věd. Cílem je nenásilné propojení jednotlivých vědních disciplín tak, aby žák zkoumal jev z různých úhlů pohledu nezávisle na tom, zda se pohybuje v oblasti biologie, chemie nebo fyziky.

2. Kroužek přírodních věd a matematiky v angličtině – pro žáky 7.-9. tříd ZŠ

Kroužek je určen žákům sedmých až devátých tříd ZŠ se vstupní znalostí anglického jazyka. Obsahem kroužku je získávání znalostí a řešení úloh z oblasti biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce. Kroužek zahrnuje také praktická cvičení, např. výrobu sopky nebo vlastní knihy na iPadu. Děti budou zkoumat vybraná témata z biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce podobně, jako by chodili na nižší stupeň základní školy např. ve Velké Británii nebo USA. Získají tak základní gramotnost, která se běžně jako součást AJ neučí.

Bližší informace a elektronické přihlášky zde.


Připravujte se systematicky a kvalitně! Wichterlovo gymnázium dlouhodobě díky výsledkům studentů dokazuje kvalitu své výuky. Jsme nejstarší gymnázium v Porubě. Po světě chodí a studuje více než 8 700 našich absolventů. Třeba bývalý rektor VŠB-TU a současný hejtman MS kraje Ivo Vondrák, ministr kultury Lubomír Zaorálek, chirurg MUDr. Bohdan Pomahač, ostravský bard Jarek Nohavica nebo třeba deset našich učitelů.  😯


Od září 2022 budeme otevírat dvě všeobecné třídy pro žáky devátých tříd základních škol a dvě primy pro žáky pátých tříd základních škol!

Jedna prima bude opět mít jako jediná v Moravskoslezském kraji (či v rámci ostravských ZŠ) posílenou výuku matematiky a přírodních předmětů. Ve druhé přidáme angličtinu. 

Podrobnosti o oborech prim na samostatné stránce.


V sobotu 14. prosince 2019, 25. ledna 2020 a 21. března 2020 se na Wichterlově gymnáziu uskuteční Přijímačky nanečisto SCIO.

Více informací naleznete ZDE


Na adrese balnar(at)wigym.cz se můžete informovat o možnosti zakoupení poblikací SCIO za zvýhodněnou cenu k přípravě k přijímacím zkouškám (na obrázku jsou zatím jen ilustrační testy z loňského roku).