menu

Adopce zvířete v ZOO

Na chovu zvířat v naší ostravské ZOO se aktivně podílíme od roku 2008. Tehdy byli hlasováním vybráni jihoameričtí nosálové červení (Nasua nasua) – sameček Pepanos a dvě samičky Josefa I. a Josefa II.

Protože nás však nosálové opustili (odcestovali do jiné zoologické zahrady), bylo třeba vybrat nové zvířátko, jehož adoptivními rodiči se staneme. Nyní si již můžete pouze prohlédnout výsledky hlasování, do něj se zapojili studenti naší školy a návštěvníci Dne otevřených dveří 11. 1. 2012

Kdo nahradí nosála červeného?