menu

Adaptační kurz prvních ročníků

Adaptační kurz prvních ročníků

Přechod na střední školu může pro naše nové studenty znamenat určitý stres a nejistotu. Abychom jim to ulehčili, každoročně bereme prváky na adaptační kurz, aby se seznámili a navázali první přátelství.

Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme s třídami 1.C a 1.D vyrazili na třídenní pobyt v krásném prostředí Beskyd. Pro studenty byly připraveny různorodé aktivity a hry, zaměřené na vzájemnou spolupráci, některé prověřily fyzickou kondici, jiné se zaměřily na vědomosti, další vyžadovaly kreativní myšlení a šikovnost. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak studenti plní zadané úkoly se zaujetím, jak spolupracují a přemýšlejí nad správnou strategií k vítězství, jak se rodí vůdčí osobnosti třídy.

Adaptační kurz zcela splnil účel a očekávání. Studenti si pobyt velmi pochvalovali, podle svých slov se zcela rozplynuly jejich původní obavy z nového kolektivu, užili si legrace a navázali nová přátelství. Doufáme, že teď budou naši prváci lépe připraveni na to, co je čeká v jejich premiérovém roce na gymplu. Přejeme jim hodně štěstí a nadšení do studia!

Mgr. Tomáš Klein, Mgr. Dušan Kubečka