menu

Adaptační kurzy prim nastartovaly společnou cestu

Adaptační kurzy prim nastartovaly společnou cestu

Neznámé prostředí a přechod na novou školu může být často velkou výzvou. Procesy vzájemného sbližování a poznávání obvykle trvají měsíce a právě adaptačními kurzy je lze nastartovat a urychlit. Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak a více než v běžných hodinách výuky. Také se naučili spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému, což je nezbytné pro zdravé fungování kolektivu.

Cíl usnadnit start na nové škole, zažít pohodu se spolužáky, mít nové zážitky, radovat se a vidět své kantory jinak než za katedrou, byl vrchovatě splněn.

Slovy třídní kantorky 1.A, Mgr. Martiny Kaniové: ” Byly to velmi inspirující a nabité dva dny. Nesmírně jsem si kurz užila a poznala své nové žáky. Každý si našel to své – seznamovací aktivity, sport, hry i dobré jídlo:).”

1.B a jejich třídní, Mgr. Lenka Dedková, ocenila mix aktivit. Sport se střídal s projekty ve třídě, čas byl také na procházku Porubou, kde měly skupinky za úkol vyfotit selfie a plnit různé úkoly.

Za organizaci, přípravu a pomoc patří obrovský dík Mgr. Pavle Krčmářové, Mgr. Haně Magicové a Mgr. Pavlíně Hrstkové.

Stálo o za to!