menu

Den k příležitosti 100. výročí existence Krajského soudu v Ostravě

Den k příležitosti 100. výročí existence Krajského soudu v Ostravě

Je to týden, co Krajský soud v Ostravě oslavil 100 let svého působení. Díky pozvánce adresované panu řediteli jsme měli možnost se 30 zájemci soud navštívit. Vyčerpávající a zábavná reportáž pochází z pera Václava Vinklera z 2.C:

Jak je všeobecně známo, tak učitelé na Wichterlově gymnáziu se snaží hlavně o jedinou věc, a to připravit studenty na budoucí normální život. A právě maximální snahu ukázal i email, který obdrželi vybraní studenti ze tříd 3. C, 3. D, Septimy A, 2. C a pak zejména zástupci 2.D, jehož obsahem bylo pozvání ke Krajskému soudu v Ostravě. Přes počáteční nepochopení a zmatek, kdy se několik studentů nedorozuměním již připravovalo buď na vězeňské sprchy nebo útěk za hranice, vyšlo najevo, že právě v Ostravě slaví již zmíněný soud přesně 100 let od svého založení, a naše škola byla taktéž přizvána na jeho prohlídku v rámci oslav jubilea.

Celá výprava za poznáním zákoutí naší justice začala, kde jinde než před naší drahou školou, před kterou jsme se ve čtvrtek 26. 5. sešli v celkovém počtu 30 studentů. Poté, co si nás v přesně 8:00 přebral vrchní dozorce Mgr. Dennis Hennhofer, jsme mohli poslušně a spořádaně vyrazit směr Hlavní třída, odkud nás tramvaj převezla na zastávku Stodolní. Již jen asi desetiminutová procházka po Moravské Ostravě, jež byla obohacena několika dějepisnými zajímavosti, nás dělila od okamžiku, kdy jsme stanuli před majestátní budovou Krajského soudu, a to někteří z nás dokonce poprvé. Po bezpečnostní prohlídce, kdy ostraha usoudila, že žádný ze studentů není nebezpečný, se nás ujala soudní asistentka, možná budoucí soudkyně, která dostala úkolem nás provést a odpovídat na naše dotazy, přičemž minimálně používat právo nevypovídat. Prohlídka byla zahájena v soudní místnosti, kde nám byla osvětlena historie budovy, smysl a pracovní náplň instituce, kdo je to liktor, jak podat efektivně trestní oznámení, ale i jednotlivé zajímavé soudní případy, kterými se zde v historii zaobírali, jako například spor s Union Bank. Taktéž jsme byli informováni, jak probíhá studium a následný další postup pro post soudce v ČR, k čemuž jsme se navíc mohli navnadit fotkou v soudcovském taláru, který jak již víme, má fialový lem. Posléze jsme si prošli celou stavbu křížem krážem, navštívili různé kanceláře, archiv, avšak i zhlédli vazbu zvenčí a bývalé popraviště. Nechyběla ani společná rozprava ohledně stavu, budoucnosti a PR české justice.

Po ukončení prohlídky jsme si mohli ještě díky dostatku školou omluveného času individuálně poslechnout jednu z besed, které se týkaly jak jinak než soudců a spjatých profesí. Za justici zde byla beseda jak se soudci, tak i s advokáty, exekutivu naopak prezentovala Policie ČR společně s Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou… zkrátka každý si vybral dle svého gusta, a jak šlo při odchodu z budovy vidět, nikdo svého výběru nelitoval. Po cestě zpět do školy se pár šťastlivců, kterým již skončilo vyučovaní, odpojilo, avšak zbytek těch ještě šťastnějších se vrátil na 6. hodinu do vyučování, snad ještě více pozitivně motivován k pilnému studiu než ráno.

My tudíž tímto děkujeme Krajskému soudu v Ostravě za pěkně strávené dopoledne plné zajímavých zážitků a informací a doporučujeme našim spolužákům navštívit někdy tuto instituci i ve svém volném čase, avšak ideálně dobrovolně mimo soudní řízení.

Děkuji Vaškovi za text.

Mgr. Dennis Hennhofer