menu

Den s překladem – vybrali jsme dva texty za angličtinu

Den s překladem – vybrali jsme dva texty za angličtinu

Převést text z anglického jazyka do českého je náročná disciplína. Své o tom vědí naši mladí překladatelé, kteří se letos zapojili do středoškolské soutěže Den s překladem, kterou každoročně pořádá Ostravská univerzita. V anglické sekci si žáci vybrali jeden ze dvou soutěžních textů (buď literární, umělecký, nebo neliterární, odborný), překlad anonymně posoudila komise složená z pedagogů Wichterlova gymnázia a následně byly vybrány dva soutěžní příspěvky, které jsme odeslali do soutěže. Náročnost textů můžete posoudit zde.

Porota ocenila, že letos opět stoupla kvalita přihlášených prací, nicméně i tak jsme byli nuceni vybrat dva postupující. Po pečlivém zvážení to jsou:

1. místo – Anička Němčanská z kvinty A a Jindra Kašparec ze sexty A.

3. nepostupové místo si odnáší Tom Hojgr z oktávy A.

Všem účastníkům děkujeme za nemalé úsilí, které do práce s textem vložili, vítězům gratulujeme a Aničce a Jindrovi přejeme, aby jejich text v soutěži uspěl.