menu

Dobrý den, jmenuji se Pion

Dobrý den, jmenuji se Pion

Milí studenti, učitelé i přátelé Wigymu,

děkujeme všem, kdo jste se zapojili do výběru jména našeho robota. Výsledky jsou velmi těsné! Vítězný návrh je πon, neboli Pion.

Ve jméně je schováno Ludolfovo číslo Pí (π), které máme v logu. Zároveň je pion v částicové fyzice označení nejlehčí meson. Robot

Z Wikipedie: V roce 1933–1934 vědec Hideki Jukawa vyšel z teorie relativity a kvantové teorie a popsal jadernou interakci jako výměnu částic dosud neznámého typu (mezonů, jež dostaly jméno piony) mezi protony a neutrony. Z velikosti jádra Jukawa odvodil, že hmotnost těchto hypotetických částic (pionů) musí být přibližně dvousetnásobek hmotnosti elektronu. Jukawovy závěry představují počátek mezonových teorií jaderných sil. Poté v roce 1947 byl v kosmickém záření objeven mezon, který interagoval silně. Ukázalo se, že tentokrát skutečně jde o pion – částici s vlastnostmi, jaké zhruba předpověděl Jukawa. Průlom se stal o rok později, kdy na synchrocyklotronu v Berkeley byly poprvé uměle (při srážce jiných částic) vytvořeny piony.

Enrico Fermi a Jang Čen-ning přišli s hypotézou, že pion je složená částice tvořená kvarkem a antikvarkem. Představa, že by elementární částice mohla být složená, byla v době svého vzniku velmi radikální.

Sovětští vědci bratři Alichanovi postavili v roce 1942 na hoře Alagez v Arménii měřící přístroj s magnetem o hmotnosti 46 tun na měření kosmického záření a naměřili jím různé negativní i pozitivní částice o hmotě od 110 – 25 000 me (hmotnosti elektronu) s poločasem rozpadu několik mikrosekund. Patrně se jednalo také o piony a miony. Bratři Alichanovi již rozpoznali, že piony se rozpadají na další – jiné částice, avšak nazvali tehdy tyto jimi naměřené částice varitrony (domnívali se, že jde o částice s proměnlivou hmotností). Závěry jejich měření se tehdy mírně rozešly s Jukawovými předpověďmi.

Pí mezony. Mezony tvořené kvarky první generace (d, u) mající nulový spin. V přírodě se vyskytují tři piony – kladně nabitý, záporně nabitý a s nulovým nábojem. Podléhají silné interakci a proto patří mezi hadrony.

hlasování - výběr jmnéna tabulka

Humanoidního robota Neo 6 jsme pořídili v rámci projektu Interreg SR-ČR Robotika… a robot Ti tyká. Na videu se můžete přesvědčit, že se skutečně rychle aklimatizoval: