menu

Dokaž, že rostliny dýchají

Dokaž, že rostliny dýchají

Dokaž, že rostliny dýchají,“ zaznělo zadání badatelsky orientované úlohy v online hodině přírodopisu v primě A a B.

Navrhněte experiment, kterým dokážete proces dýchání u rostlin máte-li k dispozici list pokojové rostliny a sklenici s vodou. Pokus v domácích podmínkách zrealizujte, zdokumentujte fotografií a vysvětlete výsledek pokusu.”

I takto si zpestřujeme výuku přírodopisu v době distanční výuky na našem gymnáziu. Aktivně zapojujeme žáky do objevování tajů přírodovědných zákonitostí s využitím badatelsky orientované výuky.

Výsledky primánského badání si můžete prohlédnout v koláži fotografií žáků.

Martina Lubojacká, žáci primy A a primy B