menu

Důležité informace dodavatele stravy

Vážení rodiče, vážení žáci,

dodavatel obědů, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, přistoupil k některým změnám, a to zejména k navýšení ceny stravy a k důslednější kontrole tzv. neodebrané stravy. O podrobnostech Vás SPŠCH informovala e-mailem, my tedy jen pro jistotu připomínáme, co pro Vás změny budou znamenat:

Zvýšení ceny oběda od 1. 1. 2018

Žáci:

 1. Zvýšení ceny oběda (normativ na potraviny) o 1 Kč, celkem 31 Kč,
  31 Kč pro strávníky 15 a více let,
  28 Kč pro strávníky 11 – 14 let.
 2. Nutnost navýšit požadovaný inkasní limit minimálně 750 Kč, termín navýšení limitu do 10. 12. 2017.
 3. Dodržovat povinnost odhlásit stravu v době nepřítomnosti žáka ve škole (stravný den předem do 13:00 hod.).
 4. Doplatit částku za čerpání neoprávněné stravy (neodhlášená nepřítomnost). Její výše činí:
  39 Kč pro kategorii 15 a více let,
  36 Kč pro kategorii 11 – 14 let.
 5. Doplatek stravy bude odečten z inkasního limitu. Pozor, při malém limitu může nastat případ, kdy součet částek za stravu na příští měsíc a dluh přesáhne výši limitu a strávník nebude mít žádnou stravu. Doporučený inkasní limit je 1000 Kč.
 6. První den nepřítomnosti žáka ve škole je z pohledu stravovacích podmínek tolerován a není považován za neoprávněnou stravu.
  V případě nevyzvednutí (první den nepřítomnosti) oběd propadá.

Škola bude v co nejkratším termínu informovat daného žáka – strávníka o neoprávněné stravě. Zároveň ho upozorní na riziko nedostatečné částky inkasního limitu a tím nepřihlášení stravy na další období. Při malém limitu může nastat případ, kdy součet částek za stravu na příští měsíc a dluh přesáhne výši limitu a strávník nebude mít žádnou stravu.

Žáci – strávníci jsou povinni odhlásit stravu na dny, kdy nemají nárok na dotovanou stravu (nemoc, exkurze, divadelní představení – za předpokladu, že se žák vůbec nevzdělává ve škole). Škola bude na tyto případy strávníky upozorňovat, případně provede hromadnou odhlášku, o které bude rovněž informovat.

Prosíme Vás o nastavení dostatečných inkasních limitů (při čerpání inkasa nemůže dojít k neoprávněnému čerpání finančních částek navíc), a tím minimalizovat riziko v bodě 5,

 

Stavu možno odhlásit v aplikaci iStravné, mailem (jidelna@spsch.eu), případně telefonicky (595 781 540, 739 322 160).

Kontaktní osoby: Ing. Lucie Urbaniecová, Alice Černochová.