menu

Energetická olympiáda – 2. místo v celostátním kole

Energetická olympiáda – 2. místo v celostátním kole

Jak už jsme Vás informovali v pátek 14. října 2022 se uskutečnilo prostřednictvím internetového portálu školní kolo Energetické olympiády. Ve tříčlenných skupinách plnilo zadání online 470 družstev z celé republiky. Tým 2.D, který tvořili David Orlík, Martin Obšil a Jonáš Tomešek obsadili 10. místo a družstvo 6.A Jindřich Kašparec, Vojtěch Střílka a Štěpán Třaskoš místo 25. Obě tato umístění zaručila studentům postup do celostátního kola, které se uskutečnilo ve dnech 3.11. – 4.11. 2022 na FEL ČVUT v Praze.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách byla soutěžícím představena témata ke zpracování, vyslechli si přednášku s názvem Energetická gramotnost. V pátek 4. listopadu týmy pracovaly na projektech, které ve své „ pětiminutovce „ představili odborné porotě i kolegům.

V konečném pořadí se tým z 2. D umístil na úchvatném druhém místě.                                                                                    https://www.energeticka-gramotnost.cz/_files/ugd/521834_686cf2dca2c0403799d833b7c91bc7df.pdf

Ani tým z 6. A se neztratil a obsadil 13.místo.

Gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.