menu

Exil skupina na MMŠ

Exil skupina na MMŠ

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů, kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje asi 25 studentů, kteří se scházejí v úterý a ve středu od 13.45 do 15.30 v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu„, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ.

Ve čtvrtek 24. října svou práci navíc představili účastníkům Moravskoslezského matematického šampionátu.