menu

Globetrotter 2023 – další podařená akce

Globetrotter 2023 – další podařená akce

Už je to tu zase! Zase máme říjen a s ním tradiční wigymáckou soutěž Globetrotter. Klání žáků devátých tříd základních škol a prvního ročníku Wichterlova gymnázia v reáliích anglicky mluvících zemí přitahuje stále více účastníků, 19. října jich přišlo změřit své síly více než sedmdesát.

Letos jsme se vypravili do Spojených států amerických. Kromě prezentace, poslechu, testu a hudebních ukázek spojených s touto zemí na žáky čekala úniková hra, tentokrát inspirovaná zemí za velkou louží. Některým týmům se podařilo prolomit všechny šifry a uniknout z uzavřené místnosti v časovém limitu, další týmy se k tomu přiblížily a získaly body alespoň za splnění dílčích úkolů. Velké díky patří Mgr. Tomáši Hrabcovi, který celou hru připravil a se studenty druhého ročníku otestoval.

Před vyhlášením výsledků  jsme ještě zhlédli prezentaci s několika tipy na to, jak pojmout cestování po Americe, na jaká úskalí si dát pozor a co je třeba předem naplánovat a zařídit. Děkujeme tímto i Hance Velkové ze sexty B, která přišla se svou vlastní zkušeností z dvoutýdenního jazykového pobytu v New Yorku.

A výsledky? I když doufáme, že soutěž si užili všichni bez rozdílu, přece jen se některým žákům dařilo výjimečně dobře. Na pomyslných stupních vítězů se nakonec umístili:

Kategorie ZŠ:

1. místo: Marián Ďurovič ze ZŠ Hornické v Hlučíně, který se se svými 117 body také stal absolutním vítězem celé soutěže.

2. místo: Matyáš Marcol ze ZŠ J. Šoupala

3. místo: Ben Stayner e ZŠ Ilji Hurníka Opava

Porota se nakonec rozhodla ocenit další dva žáky čestným uznáním, jsou to následující soutěžící:

Vojtěch Veselý ze ZŠ Šoupala a Jan Stoček ze ZŠ Chuchelná

 

Kategorie Wigym:

1. místo: Lucie Fryčová 5. A a Jakub Kosina 1. C

2. místo: Anna Cuperová 1. C

3. Místo: Jakub Bělas 1. C

 

Pokud byste chtěli vědět, jak se umístili vaši svěřenci, neváhejte mě kontaktovat – jirickova@wigym.cz.

Tak se na vás budeme těšit zase za rok.