menu

INFORMACE OD VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE, DÍL ŠESTÝ

INFORMACE OD VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE, DÍL ŠESTÝ

DEN BEZPEČNÉHO INTERNETU 8. února 2022

8. února 2022 si připomínáme Den bezpečného internetu.

Jistě se na Vás hrne spousta anglických pojmů, které souvisí s Vaším používáním sociálních sítí a internetu. Dnes Vám chceme představit tzv. sharenting.

Sharenting začíná být skutečně vážným problémem. V současné době se upozorňuje na nárůst počtu případů úniku intimních a dalších nevhodných materiálů dětí na internet. Proto je dobré být si vědom své digitální stopy, kterou zanechává každý z nás. Záznamy o činnosti uživatele se uchovávají už v zařízení, které užívá – počítač, mobilní telefon, chytré hodinky nebo chytrá televize. Další informace jsou uchovávány v podobě např. příspěvků na sociálních sítích, prezentací prostřednictvím webových stránek, blogů nebo vlogů, vlastních příspěvků do diskusí pod články, internetových nákupů.

O svou digitální stopu je třeba se zajímat, neboť vypovídá o digitálním JÁ každého uživatele internetu a lze ji snadno zneužít. Proto je důležité se svou digitální stopou zacházet tak, aby sama o sobě nemohla být proti uživateli zneužita.

Žáci nižšího gymnázia se mohou podívat na příběh Báry, která ho s Tebou bude sdílet formou komiksového příběhu: https://osveta.nukib.cz/mod/lesson/view.php?id=603&pageid=466&startlastseen=no

Mgr. Martina Štěpánová, Mgr. Martina Kaniová