menu

Informace pro žáky a rodiče vracející se z Itálie

Informace pro žáky a rodiče vracející se z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle našich informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Žádáme všechny žáky a rodiče, kterých se uvedené zákonné opatření týká, aby se jím plně řídili. Děkujeme za pochopení a věříme, že se jedná jen o preventivní opatření a nikdo nebude nakažen.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat pedagogy či vedení Wichterlova gymnázia.

Vedení Wichterlova gymnázia

Více informací:
stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

stránky Vlády České republiky