menu

Kroužky pro nadané žáky základních škol – máme poslední volná místa!

Kroužky pro nadané žáky základních škol – máme poslední volná místa!

Aktualizace: 25. září 2021

Kroužek přírodních věd v angličtině má za sebou bublinotřaskavý start! Hned na úvod žáci 2. stupně ZŠ nechali vybuchnout mýdlovou sopku a efekt porovnali s opravdovými sopečnými procesy, které se dějí ve světě právě teď! A co bude příště? Budeme pršet? Prozkoumáme deštný prales? Poletíme na jiné planety? Anebo něco úplně jiného? Nechte se překvapit a přijďte se podívat, místo se u nás ještě najde!

Zahájení má za sebou i Badatelský kroužek pro páťáky. Máme za sebou první setkání nadšenců do přírodovědných předmětů. tentokrát jsme se věnovali bádání nad variabilitou hmyzích křídel.Už se těšíme na další pokračování!

Těšíme se na vás – máme poslední volná místa!

 


 

Milí žáci základních škol,
rozhodli jsme se využít v letošním roce všeho, co umíme, a také hladu po vzdělávání a vědění a nabídnout žákům ZŠ inteligentní a edukativní zábavu v podobě dvou speciálních kroužků. Kroužky jsou zcela zdarma, protože jsou financovány z našeho projektu.
S vědomím, že podobných nabídek přichází velké množství, doufáme, že vás naše nabídka osloví. Do kroužků se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím on line formulářů v textu. Kapacita kroužků je omezena.


Kroužek Badatelská výuka přírodovědných předmětů – pro žáky 5. tříd ZŠ

Badatelský kroužek pro žáky pátých tříd ZŠ. Náplní kroužku budou badatelsky vedené workshopy z oblasti přírodních věd. Cílem je nenásilné propojení jednotlivých vědních disciplín tak, aby žák zkoumal jev z různých úhlů pohledu nezávisle na tom, zda se pohybuje v oblasti biologie, chemie nebo fyziky.
Ve dvaceti týdnech se spolu podíváme do laboratoří biologie, fyziky a chemie.

 • Přesvědčíme se, že rostliny vyrábí kyslík.
 • Zjistíme, proč pomerančová kůra voní.
 • Vyrobíme si model policejního radaru a budeme měřit rychlost.
 • Budeme umět napsat tajnou zprávu kamarádovi, kterou nikdo jiný nepřečte.
 • Ukážeme si, jak jednoduše vyrobit čističku znečištěné vody a tím napomoct ochraně přírody.
 • Víš, že za pomoci lupy dokážeš rozeznat typy křídel hmyzu podle druhu?
 • Pro zkoumání světa kolem nás využijeme i naše stavebnice LEGO.
 • Vyrobíme si vlastní hračky.

Kroužek je koncipován jako praktické představení přírodovědných předmětů, které ve třídách nižšího gymnázia s ŠVP Matematika a příroda zastřešuje také předmět Přírodovědná cvičení.
Kroužek se bude konat v budově Wichterlova gymnázia ve čtvrtek (přibližně jednou za 14 dnů) od 15:10 do cca 16:40.
Předpokládané termíny: 23. září; 30. září, 7. října; 21. října; 4. listopadu; 18. listopadu; 2. prosince; 9. prosince; 16. prosince; 6. ledna; 13. ledna; 27. ledna; 10. února; 17. února; 24. února; 10. března; 17. března; 24. března; 7. dubna a 21. dubna. Žák by měl absolvota minimálně 80 % lekcí, což potvrdíme diplomem 🙂

Elektronická přihláška zde.


Kroužek přírodních věd a matematiky v angličtině – pro žáky 7.-9. tříd ZŠ

Kroužek je určen žákům sedmých až devátých tříd ZŠ se vstupní znalostí anglického jazyka. Obsahem kroužku je získávání znalostí a řešení úloh z oblasti biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce. Kroužek zahrnuje také praktická cvičení, např. výrobu sopky nebo vlastní knihy na iPadu. Děti budou zkoumat vybraná témata z biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce podobně, jako by chodili na nižší stupeň základní školy např. ve Velké Británii nebo USA. Získají tak základní gramotnost, která se běžně jako součást AJ neučí.

 • Popíšeme koloběh vody v přírodě na skutečném modelu.
 • Vysvětlíme, jak a proč vybuchuje sopka. Vyrobíme si její model.
 • Zjistíme, jestli může být na cizích planetách počasí, co bychom si mohli/museli vzít s sebou na Mars.
 • Prozkoumáme deštný prales, zjistíme, kdo se čím živí, a napíšeme o tom ebook – elektronickou obrázkovou knížku na iPadu.
 • Naučíme se základy počítání a vyřešíme i vytvoříme jednoduché slovní úlohy.
 • Víte, jak dýchají rostliny? Kolik na světě naprší vody?

Kroužek je koncipován jako praktické představení předmětu Angličtina a svět kolem nás, který je zařazen ve třídách nižšího gymnázia s ŠVP Mluvíme anglicky.
Kroužek se bude konat v budově Wichterlova gymnázia ve čtvrtek (přibližně jednou za 14 dnů) od 15:10 do cca 16:40.
Předpokládané termíny: 23. září; 7. října; 21. října; 4. listopadu; 2. prosince; 16. prosince; 13. ledna; 27. ledna; 10. února; 10. března; 24. března; 7. dubna; 21. dubna; 5. května; 19. května. Žák by měl absolvota minimálně 80 % lekcí, což potvrdíme diplomem 🙂

Elektronická přihláška zde.


Kroužky jsou realizovány v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613