menu

Matěj Vrúbel a Vojtěch David mezi nejlepšími studenty kraje

Matěj Vrúbel a Vojtěch David mezi nejlepšími studenty kraje

I v letošním roce byli výjimečně nadaní žáci středních škol oceněni za své úspěchy a skvělé výsledky Moravskoslezským krajem. Vzhledem k současné epidemické situaci předání ocenění neproběhlo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, ale na jednotlivých školách. Ocenění studentům Wichterlova gymnázia předal ředitel školy Jan Netolička.

V loňském roce získali ocenění Vojta David za individuální úspěchy a družstvo septimy (nyní oktávy) za mimořádné úspěchy v matematických, fyzikálních a chemických soutěžích a  i za úspěchy individuální.

Za školní rok 2019/2020 získali ocenění Matěj Vrúbel za 4. místo v celostátním kole Biologické olympiády a opět Vojtěch David za reprezentaci školy, kraje i České republiky na soutěžích z matematiky, chemie a fyziky. Oběma srdečně gratulujeme! Matějovi držíme palce v jeho studiu biologie na Karlově univerzitě a Vojtovi u maturity, které ho čeká.

Ceny mají nejúspěšnějším žákům a týmům středních škol poděkovat a také je motivovat do budoucna. Všichni ocenění dosáhli mimořádných úspěchů v pestré škále přírodovědných, technických a humanitních oborů, ale také v sektoru služeb, řemesel a ekonomiky. Výjimeční byli také ve sportovních a uměleckých činnostech nebo se významně zapojili do aktivit v oblasti společenské odpovědnosti.