menu

Mimoškolní aktivity pro žáky

Mimoškolní aktivity pro žáky

Našim žákům se snažíme nabízet i zajímavé mimoškolní aktivity. Nabídku se neustále snažíme aktualizovat a přizpůsobovat zájmu. Pro školní rok 2020/21 mohou žáci vybírat z této nabídky:

Matematika pro chytré hlavy – Pro studenty nižšího gymnázia, především primy a sekundy se zaměřením na matematiku, jsme opět připravili matematický kroužek. Garantovat jej bude RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity. Kroužek se bude konat vždy jednou za čtrnáct dní v sudém kalendářním týdnu od 13:50 hodin a bude trvat přibližně 45 minut. Skupina bude složena pouze z žáků prim a sekund a nebude docházet k jejich mísení s ostatními žáky školy.

Zájemci se budou věnovat zajímavým oblastem matematiky. Kroužek bude zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, které vycházejí svou koncepcí z metody vyučování matematice prof. Hejného.

Termín: čtvrtek 13.50–14.40 jednou za čtrnáct dní, poprvé 17. 9. 2020 v učebně M1 (třída 2. B, 3. patro).

 

Kroužek psaní všemi deseti – žáci nižšího gymnázia se mohou pod odborným vedením Mgr. Martiny Kaniové naučit psát desetiprstovou hmatovou metodou, která je velmi užitečná pro další studium i práci. Mimo jiné si v kroužku vyzkouší klávesnicové hry a dozví se další zajímavosti z oblasti informatiky. Žáci se také mohou zapojit do různých soutěží.

Kroužek vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy.

Termín: středa 13.50–15.00, MMU

 

Kroužek robotiky – žáci se v kroužku učí sestavovat a programovat roboty mBot (případně LEGO Mindstorms) včetně použití doplňkových senzorů. Vyzkoušet si mohou i ovládání a naprogramování dronů. Kroužek povede Mgr. Lada Stachovcová.

Termín: čtvrtek 13.50–15.00, jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda, IVT 1

 

Žurnalistický kroužek – je určen všem žákům nižšího gymnázia od prim po kvarty. Schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja s dvacetiletou tradicí budou probíhat pod vedením Mgr. Gabriely Hudecové. Žáci se seznámí se základy práce v programu Scribus, zdokonalí své komunikační dovednosti. Prostor k seberealizaci v naší redakci najdou také ti, kdo se zajímají o grafiku, či ilustrátoři. V případě kolize s jiným kroužkem se mohou děti stát také našimi dopisovateli.

Termín: pondělí 13.45–15.00

 

Board Games Club – je kroužek určen žákům nižšího i vyššího gymnázia, kteří si chtějí po vyučování na chvíli sednout a odpočinout, přátelsky si zasoutěžit, ale třeba i drtivě rozmést své protivníky v nějaké deskové či jiné společenské hře. Kroužek bude probíhat v anglickém jazyce. Mgr. Tomáš Hrabec proto uvítá především žáky z oborů s rozšířenou výukou angličtiny, ale samozřejmě neodmítne i ostatní herní nadšence.
Termín: pondělí 14:10-16:00 (případně dle domluvy)

 

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů (nejen nižšího gymnázia), kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje asi 25 studentů, kteří se scházejí dle časových možností v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu„, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ. Více informací naleznete na webových stránkách Exil skupiny.

 

Ekotým působí na Wichterlově gymnáziu od roku 2012. Postupně se zapojil do mnoho ekologických a environmentálních aktivit. Od roku 2014 je opakovaně škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Do ekotýmu se mohou zapojit žáci od sekundy v kterémkoliv ročníku. Schůzky ekotýmu probíhají zhruba jednou za měsíc o velké přestávce a nenarušují výuku. Od členů se očekává zájem o prostředí kolem nás a ochota plnit vybrané úkoly. Nabízí se účast na akcích typu Den Země či ekologická exkurze. Další info na stránkách Ekotýmu, a přihlášky u Mgr. Dušana Kubečky.

Termín: nepravidelně během školního roku

 

Farmaceutický kroužek s názvem WigymPharmíci je určen studentům vyššího gymnázia. Znalosti z tohoto zájmového útvaru mohou studenti využít při dalším vzdělávání v oboru přírodních věd, farmacie, medicíny nebo v oblasti studia zvěrolékařství. Náplní kroužku jsou experimentální pokusy k detekování účinných látek v tělech rostlin a základních chemických složek léků podle Českého lékopisu, základy přípravy léčiv, orientace ve farmaceutickém názvosloví. Kroužek dále obohacuje praktická příprava domácí kosmetiky. Cílem je taktéž podpořit mezipředmětové vztahy předmětu chemie s biologií v rámci determinace bylin, jejich taxonomie, sběru, principů sušení a užívání bylinek jako jednoho z alternativních forem léčení nemocí. Kroužek povede Mgr. Martina Lubojacká, DiS. Letáček ZDE.

Termín: úterý 15.00-16:30, U-Ch, L-Ch, L-Bi

 

Pěvecký sbor Wichterlova gymnázia

Již druhým rokem máme na škole pěvecký sbor nadaných zpěvaček a zpěváků našeho gymnázia. Sbor vede Pavlou Zimolkovou, která je uměleckým vedoucím a dirigentkou. V repertoáru jsou písně různých žánrů, od lidových po současné. Sbor veřejně vystupuje na akcích školy, jakými jsou vánoční koncert, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod. Chceš se přidat do party? Kontaktuj prof. Zimolkovou na adrese zimolkova@wigym.cz.

Zkoušky budou probíhat v úterý 14-16 hod. v Hudebně na Domečku. Letáček ZDE.

 

V případě zájmu se obraťte na vyučující daného předmětu (nemusíte kontaktovat přímo vedoucího kroužku).

Na činnost kroužků se vztahují zpřísněná bezpečnostní pravidla – více informací ZDE.

Vedení WG