menu

MMŠ 2019 – pokyny pro účastníky

MMŠ 2019 – pokyny pro účastníky

Registrace soutěžících do Moravskoslezského matematického šampionátu 2019 byla ukončena. Přihlásilo se nám rekordních 53 týmů základních škol a 88 středoškoláků! Všem jsme zaslali na emailové adresy bližší pokyny.

Soutěž proběhne ve čtvrtek 24. října 2019 v prostorách Wichterlova gymnázia.  

1) Kategorie Základní školy 9

V kategorii ZŠ9 budou letos opět soutěžit čtyřčlenná družstva žáků jedné školy.

  • Registrace bude probíhat v budově Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě na ulici Čs. exilu 669 od 7:45 do 8:30. Protože máme rekordní počet účastníků, počítejte, prosím, s možným zdržením a raději přijeďte trochu dříve.
  • Čtyřčlenné týmy řeší 3 příklady po 10 bodech.
  • Po skončení soutěže jsou připraveny besedy v učebnách vč. ukázek správného řešení příkladů.
  • Organizační tým opraví všechny příklady a okolo 12 hodin vyhlásíme za osobní účasti čestných hostů.
  • Všichni soutěžící obdrží upomínkové předměty a tři nejlepší týmy i hodnotné ceny.

 

2. Kategorie Střední školy 3

  • Registrace bude probíhat v budově Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě na ulici Čs. exilu 669 od 8:30 do 9:00. Vzhledem k vysokému počtu soutěžících vás prosíme o včasný příchod.
  • Soutěžící budou řešit příklady ve dvou blocích, mezi kterými je krátká přestávka na občerstvení.
  • Poté proběhne přednáška prof. Jiřího Bouchaly v jídelně školy během které rychle opravíme příklady 🙂
  • Okolo 13 hodin vyhlásíme za osobní účasti čestných hostů výsledky. Oceněno bude nejlepších pět řešitelů.

 

Čestným hostem letošního ročníku bude prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph. D. z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava.

Více informací o soutěži naleznete na stránce wigym.cz/sampionat

 

Své případné dotazy můžete směřovat na mail balnar(at)wigym.cz

Soutěž pořádáme ze finanční podpory: