menu

Na Wigymu sportují všichni

Na Wigymu sportují všichni

Stalo již tradicí, že vedle jarmarku a burzy učebnic patří do posledního týdne školního roku i sportovní dny.

Podle přístupu k nim se dají studenti rozdělit do dvou skupin. Na ty, co se těší a už předem pilně trénují, a na druhé, kteří přemýšlejí jak se ulít. Na Wigymu naštěstí převažuje skupina první, a tak se  v úterý a ve středu na školních sportovištích odehrávaly líté boje, v nichž nikdo nechtěl “zůstat na lopatě”.

V kategorii prima a sekunda zvítězila při rovném počtu bodů 2. A před 2. B, v kategorii tercie a kvarta si prvenství vybojovala 4. A. V kategorii vyšší gymnázium se nejlepší třídou stala 2. C, druhé místo obsadila 7. A před třetí 5. A.

Vítězům blahopřejeme, poražené ubezpečujeme, že bojovat do posledního dechu je víc než zvítězit. Za rok se těšíme na shledanou. A pěkné prázdniny plné sportu.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byl hrazen nákup cen pro odměněné týmy.