menu

“Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!”

“Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!”

aneb Obrana proti bližním. Takto znělo téma letošní biologické olympiády nejvyšších kategorií A a B. Pro současnou epidemickou situaci téma velmi výstižné. Zahrnovalo problematiku ochranných systémů a imunity rostlin, živočichů, bakterií a člověka.

V dubnu proběhla kola krajská. V kategorii A (3.r., septima, 4.r., oktáva) se probojovalo do kraje 6 studentů, z toho Jan Zubík (3.D) se umístil na 4. místě, Jan Lukovský (8.A) na 5.místě, oba patří mezi úspěšné řešitelé. V kategorii B (1.r., kvinta, 2.r., sexta) nás také reprezentovalo 6 studentů, Jakub Šafařík (5.B) a Šimon Černý (6.A) jsou úspěšní řešitelé, avšak Anna Hýžová (6.B) stanula na 2. stříbrném místě. Skvělé!
Účastníkům všech kol velmi děkujeme, vážíme si toho, že si i v této komplikované době našli čas a sílu pustit se do soutěžení, pro zajímavost v kategoriích A a B se s těžkými úkoly “popralo” 61 studentů. Úspěšným krajským řešitelům blahopřejeme a postupujícím budeme držet palce v kole ústředním.