menu

Organizace zahájení školního roku 2019/2020

Milí žáci, vážení rodiče,

přestože podle teploty to tak nevypadá, přiblížil čas, kterému se říká konec prázdnin. Pokud jste tedy v nedočkavosti zabrousili sem, najdete níže pár informací o tom, co vás první dny čeká.

Škola začíná v pondělí 2. září první vyučovací hodinou (7:50), která bude patřit třídním učitelům.

  • Žáci prim budou mít dvě vyučovací hodiny (7:50 až 9:30). Úterý a středu stráví s třídními učiteli na místním adaptačním kurzu, který se bude odehrávat ve škole a jejím okolí. Ve čtvrtek 5. 9. obdrží v průběhu prvních tří hodin učebnice.
  • Žáci prvních ročníků (1. C a 1. D) rovněž zahájí školu v pondělí 2. 9. v 7:50 ve škole, kde budou cca do 10:30 hodin a poté odjedou na adaptační kurzy do Beskyd.
  • Žáci všech ostatních tříd mají na 2. 9. stanovený rozvrh od 7:50 do 9:30. Obě vyučovací hodiny stráví se svým třídním učitelem.

Předpokládáme, že rozvrhy na školní rok a aktuální rozvrh prvního týdne si budete moci prohlédnout v aplikaci systému Bakaláři nejpozději v pátek 30. 8. ve 12:00.

——————————————————————-

Stravování:

Pondělí 2. září: jídelna bude v provozu od 11:00 do 13:30; zájemci o oběd na tento den si ho musí v systému iStrava individálně objednat!

V další dny bude jídelna otevřena od 11:30 do 14:15 hod a obědy jsou paušálně objednané pro všechny strávníky. Žáci tříd 1. C a 1.D mají na 2. a 3. září obědy hromadně odhlášené.