menu

Promítání a beseda o poruchách autistického spektra

Promítání a beseda o poruchách autistického spektra

Ve dnech 7. a 9. prosince 2021 v rámci Žít normálně proběhlo v seminářích z psychologie ve 3., resp. 7. ročnících promítání snímku Normální autistický film a následná beseda s odborníkem. Jak název filmu napovídá, tématem dokumentu z roku 2016 jsou poruchy autistického spektra. Snímek nás seznamuje s každodenním životem dětí i dospívajících, co jim byla zkráceně PAS diagnostikována. Cílem snímku i projektu je poskytnutí porozumění a vzhledu do života těchto jedinců, kteří se sice odlišně chovají, zato častokrát mívají rozvinuté nadání ve specifické oblasti.

Součástí programu byla návštěva odborníků v dané oblasti a beseda s nimi. V úterý nás navštívila Mgr. Lenka Opočenská, terapeutka pro rodiny s dětmi s PAS, která úspěšně založila pobočku Centra terapie autismu v Ostravě. Ve čtvrtek pak s námi besedoval Mgr. Přemysl Mikoláš, psycholog a psychoterapeut pracující ve spolu ADAM – autistické děti a my. V minulosti působil také jako policejní psycholog nebo policejní vyjednavač a psycholog na šachtě. Ve čtvrtek s sebou vzal také dva mladíky s PAS, kteří popisovali své osobní zážitky i nepříjemnou zkušenost v nápravných zařízeních.

Chtěl bych tímto poděkovat hostům za jejich čas a přínos a studentům za „práci přesčas“! 🙂

Mgr. Dennis Hennhofer