menu

První turnaj Debatní ligy

První turnaj Debatní ligy
Debatní klub Wichterlova gymnázia se v předprázdninovém víkendu, tj. 22. – 24. 10. 2021 zúčastnil v hlavním městě Českého Slezska, tj. Opavě Prvního turnaje Debatní ligy. Vzhledem k tomu, že to byl pro nás první turnaj a s relativně mladými debatéry, jsme dopadli obstojně. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. 😉 Za vynikající reportáž s názvem Opavská operace vděčíme ,,nově povýšenému rotmistru” Václavu Vinklerovi z 2.C.
OPAVSKÁ OPERACE
Opava, pátek 22. 10. 2021, 18:29:31 Naše ostravská četa se po vlastním průzkumu opavského terénu úspěšně sešla v parku před Slezským zemským muzeem. Dostavil se samozřejmě i náš poručík a velitel celé operace „Opava“ Dennis Hennhofer. Ten si samozřejmě plně uvědomoval důležitost a rizika celé akce, a proto téměř okamžitě začal s ledovým klidem předávat důležité historické a geografické informace o městě, aby nám ulehčil šance na vítězství. Poté již nebylo na co čekat, a proto celý oddíl vyrazil rovnou mezi zdi Mendelova gymnázia, které v naší situaci představovalo území nadcházejících hlavních bojů. A nebudu lhát, samotná cesta byla tak náročná, dlouhá a krvavá, že se ji zde s ohledem na slabší povahy ani neopovažuji popsat. V samotném komplexu nás však čekalo překvapivě příjemné uvítání vyslanci zřejmě opavské domobrany, a ještě příjemnější zahájení celého turnaje organizátory, teda po čekání na zejména pražské expediční síly. Organizátoři byli ostatně tak milosrdní, že pro všechny připravili ještě krátké přednášky o taktice tvoření afirmační linie. Tímto končil oficiální program dne, takže část čety se uchýlila do kasáren, část se šla seznámit s nepřítelem a někteří dokonce ještě provedli další průzkum samotné Opavy.
Počet padlých druhů: 0
Opava, sobota 23. 10. 2021, 8:59:59 V tento ranní čas se rychle setkáváme znova v komplexu Mendelova gymnázia se všemi Wigymáckými druhy ve zbrani. Nezbývá však čas na nic jiného než na popřání si štěstí a výměnu si úsměvů, značících jen strach, obavy a nervozitu, protože již se četa znovu rozpadá, tentokrát na jednotlivé týmy, které vyráží do jednotlivých učeben. V těch potkávají své soupeře a bitva může začít. Jako první teze byla zvolena: „EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce“ a boj to byl opravdu důstojný, ale krutý. Argumenty, čísla, statistiky, … to byly naše zbraně, které obě strany využily nejvíc jak mohly a protivníkovi tím tak nic neulehčily. Proto není nic divného, že jsme zažili jak krvavé porážky, tak heroické vítezství. Pro všechny, kteří však přežili první kolo byl připraven oběd a následně volný čas, který mnozí z našich průzkumníků využili na obsazení a vydrancování místní prodejny Lidl, za účelem zajištění dostatku surovin. Válka se však sama nevyhraje, a proto jsme se s novou energií vrhli na další kolo debat, tentokrát na nepřipravené teze, které jsme si losem vybírali. Na výběr byly přesně tři teze a to: „Občané by měli mít možno odvolat politiky v referendu/Zoo by měly být zakázány/Romantické filmy by měly být zakázány.“ Přes značné vysílení všech z prvního kola a nemožnost mít taktiku boje nachystanou předem se jednalo o stejně litý souboj, a i naše výkony byli stejně důstojné jako ty předchozí, takže naše výsledky nebyly o nic horší než v kole prvním. Možná dokonce i lepší díky staré a opěvované taktice improvizace, kterou nás náš velitel tak dobře naučil. Po utlumení bojů nastala zase krátká doba příměří, v které jsme zakončili oficiální program diskuzí na témata předem zadaných tezí. Zbytek večera již pak vypadal pro mnohé stejně jako ten předchozí.
Počet padlých druhů: 0

Opava, neděle 24. 10. 2021, 7:43:19 Při posledním ranním nástupu čety zjišťujeme, že jedna naše družka ve zbrani musela odjet, zřejmě z důvodu otravy provedené komandem jedné z nepřátelských frakcí. To nám však jen dodalo víru a opodstatnění pro náš poslední boj. Poslední kolo probíhalo na poli ekologie, a to na tezi: „Rozvinuté státy by měli přijmout opatření poškozující ekonomiku pro řešení klimatické změny.“  No a jak už jsem zmínil, ve jménu naší zřejmě mrtvé spolubojovnice jsme útočili s dvojnásobnou zuřivostí a bránili se s mnohem větší vytrvalostí, což si myslím skvěle zakončilo tuto sérii krvavých bojů celého víkendu. Po nich následovalo rychlé podepsání míru a vyhlášení vítězů. V těch se jako nejúspěšnější ukázala právě domobrana Mendelova gymnázia, která svou skvělou taktikou ukořistila první dvě místa. Následně jim na třetím místě konkuroval tým ze školy Open Gate v Babicích u Prahy. Však jen s malým bodovým rozdílem skončil jeden z našich vlastních týmu na 18. místě a zbytek naší čety těsně hned v závěsu. Podrobné výsledky upravené na míru naším Úřadem pro informace ostatně může každý čtenář najít taktéž v tomto článku níže nebo na odkaze. Tímto tato válka jako každá jiná skončila a naše četa se tak následně vrátila po vlastní ose do rodné domoviny jako staří a vysloužilí veteráni, nyní již zocelení žárem krvavých bitev, vychutnávající si období míru znovu do doby, kdy bude potřeba zase pozvednout zbraně a jít chránit čest a suverenitu našeho gymnázia.

Počet padlých druhů: 1

# tým klub body
1 Ewoci MGO 47
2 Castoroides invicta MGO 45
3 The Banana Council Open Gate 45
3 ?!?!!? MGO 45
5 Neutrality GJŠ Přerov 44
5 Vaklavovo OnlyFans Open Gate 44
15 *Kejsy X Theme* AG Praha 40
15 Alfabetky DK GJKT 40
15 Oui Oui Open Gate 40
18 Strana přímých debatérů Wichterlovo gymnázium 39
19 Quentiam Dolor MGO 39
28 Nerozhodnutí Havířov 33
28 Porubská smečka Hello 33
28 Dubinští debatéři Hello 32
28 Východní blok Hello 32
32 2+1 Wichterlovo gymnázium 26
32 Talentíci GJŠ Přerov 26
34 Red Aces Wichterlovo gymnázium 32

Těšíme se na další turnaj! Mgr. Dennis Hennhofer