menu

S Matematikou+ až do Senátu Parlamentu ČR

S Matematikou+ až do Senátu Parlamentu ČR

Absolvent VIII. A Jiří ŠKROBÁNEK dosáhl v nepovinném maturitním předmětu Matematika+ plný počet 50 bodů. To se podařilo pouze čtyřem maturantům z celé České republiky, dalších 8 dosáhlo 49 bodů. Těchto 12 absolventů bylo pozváno do Senátu Parlamentu ČR, aby zde převzali z rukou senátora Jiřího Růžičky Čestné uznání za excelentní výsledky v této prestižní maturitní zkoušce. Dalšími gratulanty byli bývalý ředitel CERMAT Ing. Jiří Zíka a RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.

Jirkovi srdečně gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.