menu

Seminaristé Aplikované fyziky opět na MFF UK v Praze

Seminaristé Aplikované fyziky opět na MFF UK v Praze

Ve dnech 24. až 26. září seminaristé Aplikované fyziky opět navštívili Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, jejíž jsme fakultní školou.

Zástupci Katedry fyziky MFF pro nás zase připravili bohatý program. Vyslechli jsme zajímavé přednášky, viděli a realizovali zajímavé pokusy a navštívili vědecká pracoviště:

V pondělí nám meteorolog Michal Žák, kterého můžete znát z  České televize, prozradil, jak se předpovídá počasí. Vyzkoušeli jsme si práci s oční kamerou, na Katedře fyziky nízkých teplot jsme viděli supratekuté helium a na Ústavu částicové a jaderné fyziky jsme se dověděli, jak funguje urychlovač CERN. Závěr dne patřil experimentům z oblasti částicové fyziky a jaderného záření a další pokusy si pro nás připravili studenti učitelství fyziky.

V úterý jsme navštívili Fyzikální ústav MFF UK a ve skupinkách se seznámili s laserovou spektroskopií, elektronovou mikroskopií, RTG strukturní analýzou a přípravou krystalů. Protože MFF není jen fyzika, tak nám po obědě jeden z tvůrců výukové počítačové hry Attentat 1942 prozradil něco ze zákulisí vývoje hry. Věděli jste, že díky úspěchu této hry se v Německu změnila pravidla pro interaktivní aplikace a hry s podobnou tématikou? Poté následovala návštěva Svatováclavské rotundy v suterénu budovy na Malostranském náměstí.

Středa patřila experimentům. V interaktivní fyzikální laboratoři jsme realizovali čtyři měření z oblasti mechanických kmitů a vln a na Katedře didaktiky fyziky byly připraveny experimenty se systémem Vernier, který používáme i na Wichterlově gymnáziu.

Exkurze byla hrazena z prostředků města Ostravy v rámci projektu Škola je nám (stále) malá.

Děkujeme všem kolegům z MFF UK za příjemné a vřelé přijetí a těšíme se opět za rok na milé a motivující setkání!