menu

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 20. 11. 2018 se více než 30 žáků obou stupň Wichterlova gymnázia zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. V I. věkové kategorii (NG) první dvě postupová místa obsadily Adéla Lapšanská (4. B, 35,5 bodů) a Adéla Vontorová (4. A.,32 bodů). Na třetím, nepostupovém místě se se ztrátou jediného bodu umístila Klára Bódiová (4. B)

V II. věkové kategorii (VG)ani tentokrát nenašla přemožitele Mariana Ochodková (8. A), která se olympiády zúčastnila již pošesté. Druhou postupovou příčku obsadila Alexandra Lakomá (2. D, 32,5 bodů), třetí místo vybojovala Lucie Peterková (7. A, 30,5 bodů)

Dva nejlepší řešitelé z každé kategorie postupují do okresního kola soutěže, které se uskuteční ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici ve dnech 28. a 29. ledna 2019.

Výsledky školního kola OJČ