menu

Smutná zpráva

S lítostí oznamujeme, že nás ve věku 87 let opustil náš bývalý kolega Mgr. Václav Tvarůžka. Jeho odchodem ztrácíme učitele, který stál u samotných počátků naší školy (zřízena v roce 1956 jako JSŠ) a působil na ní celých třicet osm let. Stovky našich absolventů si ho budou pamatovat nejen jako výraznou pedagogickou osobnost, ale především jako přátelského, nezištného a empatického člověka.  I jako “netělocvikář” šel svým studentům příkladem – byl vášnivým běžcem dálkových běhů a členem Ligy stovkařů.