menu

Spanilá jízda Ondry Martináka

Spanilá jízda Ondry Martináka

Ondřej Martinák, žák sekundy Wichterlova gymnázia, postoupil do celostátního kola 53. ročníku Dějepisné olympiády v 1. věkové kategorii.” Takto strohé oznámení by nejspíš přinesla tisková agentura sledující žákovská klání ve vědomostních soutěžích napříč republikou. S takovouto formulací se však nemůžeme spokojit, a proto jsme se rozhodli přiblížit vám strhující drama, které předcházelo tomuto fenomenálnímu úspěchu. 

Triumf Ondřeje Martináka začal docela nenápadně v předposlední listopadový den Léta Páně 2023. Právě tehdy se totiž uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády zaměřené tentokráte na každodenní život a kulturu českých zemí od Cyrila a Metoděje až po dobu Jana Husa. Držitelům občanských průkazů se účast v této věkové kategorii přísně zapovídá. Že se ovšem do dějepisného klání určeného pro žáky tercií a kvart přihlásí sekundán Ondra, přijali dějepisáři s jistou nedůvěrou. Viz přiložená fotografie.

PhDr. Petr Nezdařil, absolvent dvou fakult UK, hodnotí šance pana Martináka na postup do okresního kola DO

Když však dějepisáři popatřili na výsledky školního klání, z úžasem zjistili, že benjamínek Ondřej porazil na body všech 24 dříve narozených účastníků wigymáckého dějepisného turnaje. Nikdo ze zasvěcených ovšem netušil, že tímto začíná spanilá jízda Ondry Martináka do celostátního kola DO.

Spanilé jízdy, jak si jistě z hodin dějepisu pamatujete, byly loupeživé výpravy s propagandisticko-teologickým přesahem. Panu Martinákovi se oboje podařilo v míře vrchovaté a Mitušovku (ZŠ Mitušova 16, pořadatel DO) vydrancoval jako Jan Čapek ze Sán. Jeho “rejs” nezastavil nikdo z žáků-křižáků ani v okresním, ani v krajském kole turnaje. A že se jich  z markrabství moravského a slezského knížectví sjelo požehnaně. Nechyběli zástupci škol ostravských, ale dorazili i mladí panoši a urozené mladé dámy z Třince, Frýdlantu, Chuchelné, Třince nebo Opavy. Když organizátoři krajského kola DO vynesli verdikt, dějepisářům na Wigymu se zatajil dech. Ondřej Martinák porazil všech 24 rivalů a postupuje do celostátního kola dějepisné soutěže z prvního místa. A protože spanilé výpravy měly i účel propagandistický, konstatujme na závěr, že i tohoto cíle bylo dosaženo. Ondra se svým výkonem zapsal do letopisů Wichterlova gymnázia a přispěl k důstojné propagaci své almy mater. Gratulujeme.

(Text: Pavel Kosmas Měrka a Petr Dalimil Nezdařil)

Diplom a postup do celostátního kola DO