menu

Ukázková debata Debatního klubu WiGymu

Ukázková debata Debatního klubu WiGymu

Přesně před týdnem proběhla na Wichterlově gymnáziu ukázková debata pro zájemce o rozšíření našeho debatního klubu. Cílem bylo udělat si obrázek o tom, jak v praxi vypadá výsledek naší práce na klubu. Kromě našich studentů se přišli podívat debatéři ze sousedního debatního klubu. 

Debata byla na tzv. nepřipravenou tezi, což znamená, že debatéři a debatérky si hodinu před začátkem losovali tezi a zda budou na straně afirmační či negační. Tezi vybrali následující: ,,Zkrášlující plastické operace by měly být zakázány.” Přestože se afirmační strana snažila prostřednictvím argumentu o dopadu na duševní i fyzické zdraví a finanční stránce přesvědčit rozhodčího i diváky o smysluplnosti zákazu, strana negační odvedla lepší analytickou práci při vyvracení a tudíž vyhrála.

Děkuji všem debatujícím: Julii Domanské, Haně Požárové a Štěpánovi Matějíčkovi z IV.A za stranu afirmační, Václavu Vinklerovi, Václavu Skalskému a Vojtěchovi Kuzníkovi z 3.C za stranu negační. Děkuji časomíře Alici Štěpánkové z IV.A a děkuji všem divákům za účast.

Mgr. Dennis Hennhofer