menu

Ukrajina-důležité informace

Ukrajina-důležité informace

Vážení rodiče, žáci, kolegové,

na této stránce se budeme snažit poskytovat aktuální dokumenty a informace týkající se pomoci ukrajinským občanům, zejména ve vztahu ke vzdělávání u nás a obecně.

Přehledné informace o možnostech vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

Webový portál EDU.CZ s přehlednými informacemi

Ukrajinské učebnice ve formátu pdf

MOŽNOST PŘIJETÍ NA WICHTERLOVO GYMNÁZIUM

Občan Ukrajiny, který je žákem vyššího než devátého ročníku, může požádat o přijetí ke vzdělávání do vyššího ročníku. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého
ročníku bude žák zařazen po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Zařazen může být i do probíhajícího 1. ročníku.

Pokud nemá občan Ukrajiny potřebné doklady k dispozici, lze je nahradit čestným prohlášením.

Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je možné dodatečné podání žádosti o přijetí do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2022/2023.

Podat přihlášku do maturitních oborů vzdělání je možné do 5. dubna 2022

POMOC UKRAJINĚ

Obracíte se na nás s dotazem, zda bude Wichterlovo gymnázium organizovat sbírku (finanční či materiální) na pomoc Ukrajině. Velmi si vašeho postoje i snahy vážíme, škola však nemá zkušenosti ani kapacity podobné akce pořádat. Navíc existuje mnoho organizací, na které se můžete obrátit s jistotou, že ví, kam získanou pomoc nasměrovat. Pokud tedy chcete pomoct, využijte přednostně odborníky. Odkazy najdete níže.

Stránky Moravskoslezského kraje v úplnými informacemi ohledně možné pomoci

Stránky Darujme.cz s širokou nabídkou projektů na pomoc

Pomahejukrajine.cz

Děkujeme, že se staráte 🙂