menu

Úspěch v celostátním kole Přírodovědného klokana 2018

Úspěch v celostátním kole Přírodovědného klokana 2018

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006, pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností.
V letošním ročníku dosáhli Vojtěch David a Jiří Močkoř z 6.A historického umístění v kategorii Junior. V konkurenci 12 663 studentů z celé České republiky se umístili shodně na fantastickém 3.místě. Blahopřejeme a přejeme oběma mladým mužům další úspěchy v přírodovědných oborech.

_PrK_CR_Junior_2018_19