menu

VELKÝ ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

VELKÝ ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

U příležitosti Dne frankofonie 2021 pořádalo letos v březnu Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě – Porubě výtvarnou soutěž s tématem La Fontainovy bajky. Tato soutěž byla vyhlášená k 400. výročí narození spisovatele Jeana de La Fontaina. Tento ročník soutěže probíhal v online podobě. Zaslaných bylo cca 600 prací, rozdáno bylo celkem 20 cen, z toho 10 získalo naše gymnázium.

Kromě tradičních technik měli soutěžící možnost zapojit se do nových kategorií, mezi které patří digitální kresba a malba, PC grafika, animace a práce s digitální fotografií. Právě v těchto nově vzniklých kategoriích získali naši žáci celkem pět míst.

V kategorii I – PC grafika (11-14 let) 1. místo získala Nina Vilášková z 3. A, 2. místo Adéla Pospíšilová z 1. A a Vojtěch Malina z 2. B.

V kategorii II – PC grafika (15-18 let) získal 2. místo Jaromír Čudek z 5. B a 3. místo Valerie Procházková z 6. A.

kategorii II – kresba a malba (15 -18 let) získala 2. místo Alžběta Uvírová z 1. C, 3. místo Aneta Hájková z 1. C a Zuzana Svobodová ze 4. A.

V kategorii animace byla udělena naší studentce Elišce Komínkové z 2. B cena poroty.

Elišce Májkové ze 4. B, která už v prvním ročníku této soutěže získala 1. místo, byla letos udělena speciální cena Prix de ľ Ambassade de France en République tchégue, kterou osobně na slavnostním online předávání vyhlásila madame Héléne Buisson – atašé pro francouzský jazyk při Francouzském institutu v Praze.

Všem soutěžícím děkujeme za hojnou účast a skvělou reprezentaci školy. Gratulujeme.