menu

Vítězové 10. ročníku Šumné Ostravy

Vítězové 10. ročníku Šumné Ostravy

29. listopadu vyvrcholily velkolepé oslavy 750. výročí nejstarší písemné zmínky o  Moravské Ostravě. Ostravské muzeum ve spolupráci s Wichterlovým gymnáziem a Základní školou Bohumínská 72. ve Slezské Ostravě za podpory statutárního města Ostrava připravilo finále 10. ročníku Šumné Ostravy. Budova bývalé radnice přivítala 30 nejlepších řešitelů korespondenčního kola soutěže. Soutěžící, rozdělení do dvou věkových kategorií, byli osobně přivítáni ředitelkou muzea RNDr. Kiřinou Kábrtovou.  Posléze si prohlédli stálou expozici mapující proměny města od roku 1267 až po přelomový rok 1989. Pak už na ně čekala sada nelehkých finálových otázek, které letos připravila Mgr. Kateřina Barcuchová. Čekání na vyhlášení výsledků soutěže zpříjemnila svým zpěvem studentka Wichterlova gymnázia Michaela Světlíková.  Z Archivu města Ostravy zavítal do Ostravského muzea zkušený restaurátor Jakub Vaculík, který přítomné zasvětil do tajů sfragistiky a všem účastníkům vyrobil unikátní pečeť zhotovenou k 750. výročí města. Soutěžící rovněž obdrželi almanach 10. ročníku Šumné Ostravy obsahující nejen zadání otázek, ale i vzpomínky Ostravanů na 90. leta minulého století, které formou tzv. orální historie zaznamenali žáci a studenti ostravských škol.

V první soutěžní kategorii (žáci 6. – 9. tříd a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií) triumfovali reprezentanti Gymnázia Ostrava- Zábřeh, Volgogradská 6a: Kateřina Starečková (1. místo), Matyáš Poledník (2. místo) a Radomír Milelec (3. místo).

V druhé soutěžní kategorii (střední školy) nenašel přemožitele student Wichterlova gymnázia Ondřej Vavro. Druhou příčku obsadil Radek Lacko (Gymnázium, Komenského 2, Havířov-Město) a na bronzovém stupni se umístil Dominik Holický z Wichterlova gymnázia.