menu

Volby do Studentského Parlamentu Wichterlova gymnázia

Volby do Studentského Parlamentu Wichterlova gymnázia

Studentské samosprávné orgány na školní úrovni jsou jedinečným způsobem, jak mohou studenti projevit svou iniciativu, svůj názor a diskutovat ho s ostatními. Prostřednictvím těchto orgánů mohou s kolegy také řešit to, o čem by v běžném případě jen stručně diskutovali u oběda.

Na Wichterlově gymnáziu bude ve školním roce 2017/2018 tímto orgánem Studentský Parlament Wichterlova gymnázia. Jeho hlavním cílem v tomto roce bude vytvořit stabilní studentskou samosprávu, stabilní komunikační platformu mezi vedením školy a studenty a v neposlední řadě také zastupovat studenty.

Volby do Studentského Parlamentu Wichterlova gymnázia pro školní rok 2017/2018 se konají:

22. 9. 2017 (pouze účastníci zájezdu do Anglie) v čase od 13:30 do 15:00,

25. 9. 2017 v čase od 9:30 do 9:50 a v čase od 11:40 do 14:10 a

26. 9. 2017 v čase od 9:30 do 9:50 a v čase od 11:40 do 14:10.

V případě své kandidatury ji prosím oznamte na mail studentskyparlament@wigym.cz do neděle 17. 9. 2017.

Více informací o Studentském Parlamentu Wichterlova gymnázia a volbách do něho naleznete na www.facebook.cz/StudentskyParlamentWigym .

 

Za Studentský Parlament Wichterlova gymnázia

Lukáš Čechaček, 5. A