menu

Vyhlášení volných dnů

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na:

16. 4. 2024 V O L N Ý  D E N pro všechny třídy oboru 79-41-K/41 Wichterlova gymnázia a třídy 5. až 8. ročníku oboru 79-41-K/81.

17. 4. 2024 V O L N Ý D E N pro všechny třídy oboru 79-41-K/41 Wichterlova gymnázia a třídy 5. až 8. ročníku oboru 79-41-K/81.

Na uvedené dny jsou na Wichterlově gymnáziu naplánovány jednotné přijímací zkoušky. Organizace těchto akcí vyžaduje zapojení většiny pedagogických pracovníků. Z tohoto důvodu není možné zajistit řádnou výuku pro výše uvedené třídy.

Žáci prvního – čtvrtého ročníku oboru oboru 79-41-K/81 (prima-kvarta) budou mít v dané dny standardní výuku dle aktuálně platného rozvrhu.

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia