menu

Výsledky voleb do Školské rady při WG

Dne 7. 6. proběhly volby do Školské rady při Wichterlově gymnáziu pro volební období 2017-2020.

Za pedagogické zaměstance byli zvoleni Mgr. Pavel Czernek a RNDr. Michal Vavroš, Ph. D.

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni Bc. Daniela Čajčíková a Mgr. Jana Trojková, Ph. D.

S výsledky se můžete seznámit v přiloženém ZÁPISU.

Gratulujeme všem úspěšným kandidátům!

Za volební komisi Antonín Balnar