menu

Vznik nadačního fondu Jirky Močkoře

Vážení žáci Wichterlova gymnázia,

Na podzim loňského roku nás tragicky opustil jeden z Vašich spolužáků – Jirka Močkoř. Jirka byl velmi nadaný a sbíral úspěchy v mnoha oborech. Jeho dědeček, který byl jeho velkým vzorem, se rozhodl založit nadační fond. Ten nese Jirkovo jméno a měl by pomáhat těm, kteří stejně jako Jirka mají výjimečný talent a už na gymnáziu chtějí něčeho dosáhnout.

Každým rokem se příspěvek z tohoto fondu v celkové výši  50 000 Kč může rozdělit mezi dva žáky vyššího stupně Wichterlova gymnázia (1.-4. ročník nebo kvinta-oktáva). Příspěvek je určen na úhradu nákladů spojených se školními i mimoškolními aktivitami žáka, které povedou k jeho dalšímu rozvoji v oblasti přírodních věd, informatiky a matematiky. Prostředky mohou být použity například na úhradu poplatků spojených s účastí na soutěži, konferenci, na náklady spojené se samostatnou vědeckou činností (v rámci SOČ nebo mimo), pronájem laboratoří, atd.

Podmínky čerpání nadačního příspěvku a všechny potřebné informace najdete zde: https://wigym.cz/nadacni-fond-jirky-mockore/

Moc bychom si přáli, abyste nebyli skromní a zkusili o příspěvek požádat. I přes obtíže s koronavirem jsme se rozhodli udělit příspěvek ještě letos pro školní rok 2020/2021 a posunout datum žádosti na 30.6. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník a můžete mít spoustu otázek, prosíme, abyste si prostudovali podmínky na výše uvedených webových stránkách a v případě předběžného zájmu o příspěvek kontaktovali Mgr. Netoličku e-mailem na reditel@wigym.cz, a to do 19.6.

Věříme, že tímto způsobem pomůžeme některým z vás nastartovat nebo posunout kariéru.

Za správní radu Nadačního fondu Jirky Močkoře

Jan Netolička