menu

Wigym hry – pohyb, sport, yes!

Wigym hry – pohyb, sport, yes!

Olympijské hry zná každý. Je to svátek sportu, fair play, spolupráce a přátelství. A tak nás, tělocvikáře, napadlo: Šlo by něco podobného uspořádat v kontextu naší školy? Odpověď zněla: Jednoznačně ano!

Myšlenka, jak vzájemně propojovat třídy a jednotlivé ročníky, které jinak nemají mnoho příležitostí se poznat nebo spolu promluvit, se nám velmi líbila. Ve spojení se sportem, co může být lepšího? A tak vznikly Wigym hry, koncept, kdy se zhruba jedenkrát do měsíce zapojí všechny ročníky vyššího gymnázia do jedné sportovní aktivity a stráví spolu chvíle. Například nad volejbalem, stolním tenisem, badmintonem, šachy, florbalem, atd.

Sportovní utkání, která již proběhla, měla velký úspěch. Doufali jsme v pozitivní a přátelskou atmosféru, což se vyplnilo vrchovatou měrou. V průběžném pořadí po 3 disciplínách vede zatím třída 5.A před třídami 5.B a 2.C a v kategorii starších vede třída 4.C před 4.D a 7.B.

Již nyní se těšíme na lednové klání 🙂

Vaši tělocvikáři