menu

Autor: Hana Želazková

Férový camp

“Dne 28. února proběhla v rámci ekonomického semináře pro čtvrté ročníky beseda s názvem Férový camp, projekt obecně prospěšné společnosti Brodem UB. Navštívil nás autor projektu protikorupčního vzdělávání pan Tomáš...

Číst dále

“Bankéři do škol”

je název projektu České bankovní asociace v rámci výchovy finanční gramotnosti. Již 3. ročník je věnovaný osvětě mladých lidí, kteří se denně pohybují v on-line prostředí. V tomto duchu formou prezentace a diskuse...

Číst dále

Student pro žáka

Tak je možné označit dnešní páteční /23. 9. / setkání absolventa našeho gymnázia a současně posluchače Právnické fakulty UK v Praze Tomáše Jančara se skupinou žáků 2. a 3. ročníků. Jako jeden z členů...

Číst dále