menu

Doučování

Vážení zákonní zástupci,

připomínáme, že ještě stále je možné domluvit se na doučování žáků, na které jsme obdrželi prostředky v rámci programu EU Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Doučování je možné si domluvit s konkrétíním vyučujícím jednotlivě, nebo pro větší počet žáků. V případě, že vyučující již nemá časovou kapacitu, můžeme se pokusit zajistit externistu. Podmínkou je, že s ním uzavřeme dohodu o provedení práce.

Nabídka doučování zatím platí do konce prosince (tedy ro začátku vánočních prázdnin).

Program je určen pro žáky, kteří splňují následující kritéria

Základní kritéria:

 • žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)
 • žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání
 • žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022 a/nebo na konci školního roku 2021/2022
 • žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
 • žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání
 • žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
 • žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání
 • žák-příchozí z Ukrajiny

Doplňková kritéria:

 • žák z nízkopříjmové rodiny, např.:
  • příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy
  • bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)
  • neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)
 • žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ)
doucovani-logolink