menu

erasmus-studenti

Program Erasmus+

Otevřené dveře k mezinárodnímu vzdělávání

Jsme hrdí, že naše gymnázium je součástí programu Erasmus+, který představuje jedinečnou příležitost pro naše studenty, jak získat nové zkušenosti, rozšířit obzory v oblastech jejich zájmu, zlepšit se v cizím jazyce a navázat nová přátelství se studenty z jiných zemí. Akreditaci máme přidělenu na pět let v období 2023 až 2027.

Co je program Erasmus+?

Je to mezinárodní program zaměřený na podporu vzdělávání mladých lidí, který umožňuje studentům základních, středních škol a vysokých škol zapojit se do mezinárodního vzdělávání prostřednictvím různých projektových aktivit, studijních pobytů a stáží. Jeho hlavním cílem je získávání zkušeností, rozvoj dovedností, zvyšování zaměstnatelnosti a posilování osobního rozvoje účastníků v různých oblastech. Program nabízí široké spektrum možností pro žáky, učitele i školy samotné.

Co je program Erasmus+ na naší škole?

Základní myšlenkou našich projektů je spojení odbornosti a jazykových znalostí. Našim cílem tedy je uplatnit znalosti cizích jazyků a vytvářet nové a originální projekty s odborným nebo uměleckým zaměřením.

Co mohou naši žáci od programu Erasmus+ očekávat?
  • Společné projekty: Žáci se mohou zapojit do mezinárodních projektů nejrůznějšího typu, od vědeckého výzkumu po umělecké aktivity.
  • Jazykové studijní pobyty: Studenti mají možnost strávit několik týdnů až měsíců v zahraničí na partnerské škole, kde si prohloubí své znalosti, zlepší znalost cizího jazyka a poznají novou kulturu.
Proč je Erasmus+ přínosný?

Je vynikající příležitostí pro studenty rozvíjet se jak intelektuálně, tak osobnostně. Žáci překročí hranice naší země, zlepší si dovednosti v komunikaci, učí se řešit běžné problémy i výzvy spjaté s projektem, na kterém pracují, učí se spolupracovat, být tolerantní nebo se adaptovat na vzniklou situaci.

Jak se do Erasmu+ zapojit?

Pokud má student zájem o studijní pobyt nebo účast v mezinárodním projektu, může se informovat u koordinátora programu, paní Barbory Pšenicové, nebo u vyučujících, kteří pracují v týmu Erasmu: Hana Grögerová, Iva Holečková, Monika Hradecká, Gabriela Hudecová, Hana Magicová, Martina Kaniová a Petra Kňurová. Poskytnou potřebné informace a pomohou žákům s procesem přihlášení a následného výběrového řízení.

Bližší informace

Studijní pobyty

Student může vycestovat v rámci mezinárodního projektu, který je na gymnáziu řešen. Přestože může jít o krátkodobou mobilitu (30-90 dní) nebo dlouhodobou mobilitu (30-365 dnů), obecně se preferuje první varianta, ať už z hlediska potřeb klasifikace studenta během školního roku či náročnosti organizace varianty druhé.

Skupinové projekty (10 až 15 osob)

V rámci skupinových projektů může student vyjet do zahraničí na krátkodobý pobyt, který je spojený se skupinovým řešením projektu. Během něho žák spolupracuje se studenty z jedné nebo ze dvou zahraničních středních škol.

Máte zájem? Kontaktujte nás 😉