menu

Jarní aktivity školního ekotýmu

Jarní aktivity školního ekotýmu

Duben 2019 je plný aktivit spojených se školním ekotýmem.

V týdnu od 8. do 12. 4. proběhne tradiční jarní sběr papíru. Svázaný sběr můžete nechat ve vestibulu ráno před výukou. Rodiče můžou sběr přivést v době konzultací ve středu 10. 4. Nejlepší třída a sběrač dostávají odměnu. V listopadovém sběrovém týdnu se sešlo 1.200 kg nepotřebného papíru.

Blíží se Den Země, který se slaví 22. dubna. Tentokrát chceme oslavit naši planetu praktickou činností, což bude úklid odpadků v přírodní rezervaci Polanský les u řeky Odry blízko Shopping parku. Tato akce proběhne v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, ovšem v sobotu 27. dubna. Kdo by uvažoval o účasti na dopoledním úklidu v Polanském lese, ať se obrátí na pana učitele Kubečku a dostanete další info. Akce je určena pro kohokoliv, všichni nápomocní jsou vítáni.

Členové i nečlenové školního ekotýmu vybudovali na školním pozemku bylinnou zahrádku a záhon jarních cibulovin. Zatímco krokusy, irisy, puškinie, ladoňky, narcisy a modřence krásně kvetou, byliny a další rostliny čeká hlavní růst a květ v letních měsících. Záhony nebudou jen zdrojem bylin (mj. do nápojů ve školní jídelně), ale také útočištěm pro hmyz. První část byla realizována na podzim, zbytek v nedávných dnech. Náklady v řádu několika tisíc byly hrazeny z grantu města Ostravy, příjemce grantu byla OKNA – spolek při Wichterlově gymnáziu.

Všem zúčastněným při těchto různorodých aktivitách děkujeme.