menu

Nový školní ekokodex

Nový školní ekokodex

Ekokodex výtvarně final

Fakt, že škola má tzv. školní ekokodex, ví na škole snad každý. Školní ekotým se po deseti letech rozhodl školní ekokodex pozměnit, aby jednotlivá hesla byla aktualizovaná pro dnešní dobu. Do vytvoření nového se zapojilo bezmála 160 žáků a mnoho učitelů. Kromě jeho nových hesel je nově ztvárněn i graficky. Graficky největší podobu ekokodexu najdete při vstupu na domeček. A jaká jsou ta hesla?

Píšeme na obě strany papíru;

Voda z kohoutku je pitná a zdarma;

Větráme krátce a intenzivně;

Šetrně může jednat každý.

Souhlasíte? Řídit se těmito body je tak snadné!

 

Další naplánované aktivity školního ekotýmu jsou tyto:

  • 2. 4. Ukliďme Česko, konkrétně ukliďme cyklostezsku u Odry, s vybranými zájemci;
  • 8. 4. Audit projektu Ekoškola;
  • 26. 4. Ekotýmácký stánek na Dni Země u kruháče v Porubě.