menu

Galerie padělků

Galerie padělků obrazů předních výtvarných umělců 19. a 20. století

Náš záměr byl společně se studenty našeho gymnázia vytvořit trvalou galerii, a také otevřít cestu širší veřejnosti k modernímu umění a k velkým osobnostem umění 19. a 20. stol. Na vzniku galerie se podíleli především studenti kvinty, sexty, prvních a druhých ročníků. Těm patří dík za velmi krásnou přehlídku padělků slavných obrazů, které vedle sebe nenajdete v žádné české a ani světové galerii.

Studenti se měli aktivním způsobem seznámit s dílem umělce, který je zaujal, oslovil a pokusit se jej napodobit a interpretovat, co nejvěrněji. Museli proniknout do podstaty obrazů – pochopit výstavbu kompozice, vnímat atmosféru díla, zachovat jedinečný rukopisu samotného umělce, poradit si mnohdy se složitými tvary či čistotou provedení. Zveme Vás tedy společně se studenty na malou procházku naší galerií po stopách slavných, kde naleznete i malé poučení.

Hned na počátku samého výstupu se nám představuje velikán světové avantgardy: Pablo Picasso a jeho akrobati, hudebníci a modelky. Následují psychadelické malby Salvadora Dalího, které přechází v chvějivou atmosféru Monetových přístavů, pokračují přes Chagallovy hravé příběhy, Kleeova klauna, Goghovy nervní kresby až k vážnosti Vasarelyho sférických koulí a přísně harmonických Mondrianových kompozicí. Celou procházku završují králové pop-artu Roy Lichtensteinse se svými comicsy a Andy Warhol s Cambellovou polévkou. Na samém konci se nám představí zástupce nejmladší generace Keith Allen Haring se svými graffiti.

Vystoupíme-li až nahoru schodiště, tím naše procházka zdaleka nekončí. Rozbíhá se do dvou “cest”, kde nalezneme další velikány jako je Gustav Klimt, René Magritte, Robert Delaunay, Franz Marc, Joan Miró, Paul Gaugin a další.

Děkujeme za návštěvu.